Usikker jobbsituasjon? Ta grep om karrieren
ARBEIDSLIV

Usikker jobbsituasjon? Ta grep om karrieren!

Skal du søke jobb? Her er tipsene som hjelper deg med å finne en ny retning på karrieren og holde motet oppe.

Tekst
Maria Caroline Skrede
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Føler du deg motløs eller er bekymret for egen jobbsituasjon, og ønsker du å ta grep om karrieren din? Heldigvis er det mye du kan gjøre.

Heidi Wiggen, gründer og partner i rekrutteringsselskapet Visindi, har over 20 års erfaring fra rekrutteringsbransjen.

Hun sier at det første du bør gjøre er å vurdere hvor usikkert jobbmarkedet er for deg.

– Er sjansen stor for at arbeidsplassen eller stillingen din vil forsvinne, bør du tenke over hva du ønsker og hvilke muligheter som finnes, råder Wiggen.

Hold deg oppdatert på ledelsesfaget!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Hold motet oppe

– Husk at det er en del som opplever at de må gå gjennom mange søknadsprosesser før de lander en jobb. Det betyr ikke at du ikke er bra nok, bare at du konkurrer mot mange, sier Wiggen.

– Så er det rådene alle gir, men som likevel kan være nyttige; sørg for variasjon i hverdagen hvis du allerede er arbeidsledig, bruk kanalene du har og kontakt folk du kjenner. Og forsøk å nyte at du kanskje endelig har tid til å lese den boken du ellers aldri får lest.

For å øke sjansen for å bli kalt inn til intervju råder Wiggen til å lese stillingsutlysningen nøye, og passe på at du faktisk svarer på det som blir etterspurt i annonsen.

– Og for all del, ikke blir sur på en mulig arbeidsgiver dersom du ikke blir innkalt til intervju, eller ikke får tilbud om stillingen, sier hun lattermildt.

Gylden mulighet

– Har du en generisk jobb, for eksempel innenfor HR, IT eller økonomi, er mulighetene mange både i privat og offentlig sektor, mener Wiggen.

Har du tidligere jobbet i privat sektor kan dette være en gylden mulighet til å fortsette karrieren i offentlig sektor.

Økonomisk usikkerhet i samfunnet gjør gjerne at det blir større etterspørsel etter arbeidstakere i offentlig sektor.

Heidi Wiggen

 

Wiggen forklarer dette med at det i offentlig sektor gjerne blir en økning i arbeidsmengde og potensielt større etterspørsel etter arbeidstakere, når det er økonomisk usikkerhet i samfunnet.

Jobber du i bransjer som er sårbare akkurat nå, slik som transport-, reiseliv-, hotell- og restaurantbransjen, oppfordrer Wiggen til å vurdere om videreutdanning kan være aktuelt for deg.

– Det er spesielt lurt hvis du har lite utdanning fra tidligere, legger hun til.

Nysgjerrig på et medlemskap i Lederne?

Les mer om alle fordelene du får som medlem her!

Se video: 5 tips til deg som skal søke jobb

Optimaliser CV-en din

Wiggen mener mange har godt av å ta tak i CV-en sin, og trekker frem at dette er særlig aktuelt for dem som har jobbet i bransjer der etterspørselen etter arbeidstakere har vært stor.

CV-en er det absolutt viktigste når du skal søke jobb. En søknad skal være kort og gi nyttig tilleggsinformasjon. Vær nøye på at du ikke bare ramser opp det samme som du har på CV-en.

CV-en er det absolutt viktigste når du skal søke jobb. Pass på at den til enhver tid er oppdatert og korrekt.

Heidi Wiggen

 

Hun påpeker viktigheten av å ha en oppdatert CV på nett. LinkedIn er gjerne er det første stedet en potensiell arbeidsgiver eller rekrutterer søker deg opp.

– Pass på at CV-en har korrekt og oppdatert informasjon, og i tillegg svarer på det du tror en arbeidsgiver ønsker å vite om deg.

Hun råder alle arbeidssøkende til å vise til konkret arbeidserfaring og bruke tid på å forklare hva du har gjort.

I tillegg til å oppdatere LinkedIn-profilen din, råder Wiggen til å registrere CV-en din hos rekrutteringsselskaper.

– Er du i kontakt med NAV har du allerede en registrert CV hos dem. Det er også lurt å registrere seg hos selskaper som er aktuelle for din bransje, sier hun og fortsetter:

– Og vær realistisk i søknadsprosesser. Ikke tro at du får et møte med en i rekrutteringsbransjen, de har hendene fulle og må sørge for nye oppdrag.

Les også: Er CV-en din tilpasset det nye arbeidslivet

Typiske fallgruver

Under jobbjakten kan det være lett å tenke for snevert og dermed la gylne muligheter gå fra seg, mener Wiggen. Hun anbefaler å tenke over flere ting når du skal søke ny jobb, slik som:

 • Hvilket nivå på stillingen «må» du ha?
 • Finnes det muligheter i andre bransjer, som du kanskje ikke er klar over?
 • Kan du prøve offentlig sektor fremfor privat, eller vice versa?
 • Kan du ha en mer operativ stilling enn du har hatt tidligere?

– Det er mange som kun søker stillinger som er like bra, eller bedre, enn den de har hatt. Kanskje du skal være villig til å søke en stilling som ligger litt «under» dine tidligere stillinger? tipser Wiggen.

– De fleste har ikke den samme jobben i 40 år lenger, så en jobb som er litt på siden av hva du har staket deg ut på karrierestigen trenger ikke være negativt.

Hun mener du gjør lurt i å utfordre deg selv til å tenke utenfor boksen, og ikke bare tenke prestisje.

Tenk utenfor boksen og ikke bare tenk prestisje.

Heidi Wiggen

 

– Skriv gjerne i søknaden at stillingen er noe du vanligvis ikke ville søkt på. Men at situasjonen vi er i nå gjør deg inspirert til å tenke annerledes på hva du ønsker å jobbe med. Si det som det er, ellers gir du de som leser søknaden din mulighet til å tolke deg på feil premisser.

Blir du fristet til å starte for deg selv, råder Wiggen til å tenke nøye over alle aspektene ved dette før du tar en beslutning.

– Mange undervurderer nok hvor vanskelig det kan være. Vær uansett åpen for nye muligheter og legg bort stoltheten din en liten stund, sier hun.

3 tips for å ta grep om karrieren:

 1. Frisk opp CV-en din – også på LinkedIn.
 2. Vær åpen for alternative karrieresteg.
 3. Vær ærlig om hvorfor du søker jobben – spesielt hvis den skiller seg merkbart fra tidligere arbeidserfaring.
Publisert i Karriere
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.