Er du i risikosonen for å bli utbrent? Her er faresignalene du bør være obs på.
SUNT ARBEIDSLIV

Er du i risikosonen for å bli utbrent?

Er et stort engasjement for jobben alltid positivt, eller kan det bikke over og bli negativt? Her er faresignalene du bør ta på alvor.

Tekst
Maria Caroline Skrede
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Forskere ved Handelshøyskolen BI og OsloMet har sett på problemstillingen i en ny studie.

Studien ble gjennomført med to spørreundersøkelser blant over 1000 ingeniører og teknologer. Forskerne fant at høyt engasjerte medarbeidere kan ha høyere risiko for å bli utbrent dersom de ikke blir godt ivaretatt på arbeidsplassen.

Ifølge psykologisk.no defineres utbrenthet ut fra tre kriterier: emosjonell utmattelse, depersonalisering og selvopplevd nedsatt arbeidskapasitet.

Typiske kjennetegn er at medarbeiderne bruker mye energi på jobb, har lettere for å distansere seg fra arbeidet og blir følelsesmessig utmattet.

Vurderer du et medlemskap i Lederne?

Vi er her for å hjelpe deg med dine rettigheter, lære deg faget som leder, mestre rollen din og støtte deg i ansvaret på jobb.

Kan gi utslag på flere måter

Gry Stålsett, spesialpsykolog ved Modum Bad og førsteamanuensis ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, sier til psykologisk.no at det finnes mange symptomer på utbrenthet – både fysiske, psykiske og eksistensielle.

– De fysiske er gjerne uro, prikking i fingrene, hjerteklapp, vanskelig å få hvile og lengre perioder med høyt adrenalin, sier hun og fortsetter:

– Noen opplever at «harddisken er full». På grunn av hjernetåke og økt glemsomhet, er det mange som frykter de holder på å bli demente.

Videre forteller Stålsett at hverdagsrutinene ryker for mange, og at man slutter å legge merke til omgivelsene, slik som for eksempel om det er vasket hjemme. Noen løser følelsene ved å spise usunn mat som snacks for å få energi, andre tyr til alkohol eller tabletter.

Vær obs på de engasjerte

Forskning viser at de som blir utbrent gjerne jobber mer overtid enn andre. Et stort engasjement for jobben fører også til at de ofte tar på seg ekstra oppgaver.

– En faktor som øker risikoen for utbrenthet på arbeidsplassen er de tilfellene der det er en skjevfordeling mellom tilgjengelige ressurser og oppgavene som skal utføres, sier psykiater og leder av ressurssenteret Villa Sana, Ingunn Amble, til psykologisk.no.

Organisasjonsforsker Christina Nerstad ved OsloMet er en av forskerne bak studien «Can Engagement Go Awry and Lead to Burnout? The Moderating Role of the Perceived Motivational Climate».

Hun mener det er en uklok strategi å gi flere oppgaver til de mest engasjerte medarbeiderne.

– Høyt engasjerte medarbeiderne fordyper seg ofte mye i arbeidet sitt og klarer kanskje ikke å se at det er viktig å roe ned, sier hun og fortsetter:

– Alle har en grense, og det er viktig å ivareta de som er engasjerte. Det er positivt at de brenner for jobben sin, men det må ikke være slik at de sliter seg helt ut.

Les også: Slik støtter du en medarbeider i krise

Hold deg oppdatert på ledelsesfaget!

Abonner på nyhetsbrevet vårt.

God kommunikasjon med leder er viktig

I verste fall kan utbrenthet føre til langtidssykemelding. Derfor er det viktig at ledelsen er klar over de ekstra engasjerte medarbeiderne og hva de blir pålagt av arbeid.

Christina Nerstad fremhever viktigheten av at lederen kommuniserer godt med de ansatte, og er var på hvilke kjennetegn som kan tyde på utbrenthet.

Typiske kjennetegn er at medarbeideren virker utmattet og irritabel, og trekker seg tilbake fra arbeidsoppgaver, kollegaer og kunder.

Gry Stålsett ved Modum bad sier man bør snakke med venner og familie dersom man mistenker at man holder på å bli utbrent. Deretter må man våge å også ta det opp på jobb.

– Snakk med nærmeste leder om hvordan du har det, da får man snakket om forventninger og kan finne strategier for å forhindre at det blir verre, råder hun.

Dette er tegnene på at du holder på å bli utbrent:

 • Konsentrasjonsvansker
 • Hjernetåke
 • Nummenhet
 • Sviktende hukommelse

Kilder: psykologisk.no og oslomet.no

Publisert i Arbeidsmiljø, Stress
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.