UUtbrent: Ung mann står i et kontormiljø og holder hendene for ansiktet.
SUNT ARBEIDSLIV

Hva forebygger egentlig utbrenthet?

Det er mange meninger om hva som er de viktigste årsakene til utbrenthet, og hva som kan forebygge dette helseproblemet. Nå viser resultatene av en svensk-kanadisk studie noe mange ledere neppe vil like å høre.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Det har lenge vært hevdet fra flere hold at så lenge relasjonene er gode, den enkelte opplever stor grad av autonomi, får brukt det han eller hun kan, og i tillegg får påfyll av kunnskap, vil det beskytte mot å bli utbrent. Ifølge denne studien er det i beste fall en svært mangelfull fasit.

-Man har bare tatt for gitt at forholdene som er beskrevet over beskytter mot utbrenthet, men det har aldri egentlig gått tydelig fram av forskning. Det har vært en hypotese, forteller Anna-Carin Fagerlind Ståhl, dr. med. og psykolog i svenske Exodus Psykologstöd & Arbetsmiljöexpertis.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Med deg på nyhetsbrevet vårt her!

Vanskelig balanse

Det eneste som virkelig forebygger utbrenthet er å senke kravene til tempo og håndtering av mange oppgaver samtidig. Det gjelder spesielt for de som kommer tilbake til jobben etter å ha vært sykmeldt på grunn av utbrenthet. Ellers vil bare symptomene bli enda verre.

Hun er fullt klar over at det er vanskelig å få virksomheter til å senke kravene og ta medarbeidernes helse på alvor.

-Virksomhetene vil ikke det, for de har sine mål de skal nå. Da er det lettere å snakke om godt sosialt miljø og stor grad av medbestemmelse i hverdagen. Mange ledere befinner seg i en skvis mellom krav ovenfra og omsorg for medarbeiderne, sier Ståhl.

 

To målinger

Hun har målt graden av utmattelse to ganger med to års mellomrom hos 1722 medarbeidere i sju svenske organisasjoner og bedrifter. Arbeidet er gjort sammen med dr. med. Peter Smith, ved Institute for Work and Health i Toronto, og Christian Ståhl, professor i rehabilitering i arbeidslivet ved Linköpings universitet.

De har også målt hvordan det psykososiale arbeidsmiljøet påvirker symptomene over tid, og studien viser svært tydelige resultater:

-Jo høyere krav, desto alvorligere symptomer på utmattelse i løpet av de to årene, og forhold og betingelser spilte ingen rolle. Krav er en like stor årsak til utbrenthet uansett hvilke resurser man har til rådighet. Medarbeidere med stor grad av autonomi og stor sosial kapital rammes i like stor grad av utmattelse.

Hun understreker at autonomi og et godt sosialt miljø likevel er viktig, fordi mangel på det også kan føre til ulike helseproblemer, inkludert utbrenthet.

 

Det eneste som virkelig forebygger utbrenthet er å senke kravene til tempo og håndtering av mange oppgaver samtidig.

Anna-Carin Fagerlind Ståhl

 

Utbrent av stor belastning

Psykolog Bård Hafseng Børresen er på linje med disse forskerne. Han skriver på nettstedet oslopsykologene.no. at sykdommer som kan knyttes til stress, utgjør rundt 80 prosent av alle langtidssykemeldinger, uavhengig av yrke.

Han mener det er en rekke faktorer som kan bidra til at den enkelte medarbeider eller leder blir utbrent. Den aller vanligste er for stor arbeidsbelastning over lang tid. Du får aldri tid til å hente deg inn igjen, og opplever kanskje at også fritiden krever mye av deg.

Så hva kan gjøres?

Den som har blitt utbrent må akseptere at det ikke nytter å fortsette som før. Endringer må til, primært knyttet til jobben. Det kan være nye måter å jobbe på, grenser for hvor stor plass jobben skal ta i livet ditt, hvor tilgjengelig du skal være hele tiden, og så videre. Trening og riktig kosthold er også viktig for at du skal fungere godt.

Og det er helt avgjørende å forstå at tilstrekkelig opplading må til etter et møte med veggen. En rolig helg eller en liten ferie er ikke nok. Det kan ta lang tid å komme seg igjen, og det er en av grunnene til at det er viktig å drive med forebygging. Og da må ledelsen på banen.

 

Lederansvaret

Å være en god leder av mennesker, og forstå hva det innebærer, er viktig. Du må kontinuerlig forstå hver enkelt medarbeiders arbeidsbelastning og hvilken effekt den har på vedkommende. De individuelle forskjellene på hva som oppleves som akseptabel arbeidsmengde og -tempo er store.

I tillegg betyr det mye å ha en organisasjonskultur som legger vekt på respekt for den enkelte og forebygging av utbrenthet. Det betyr at det trengs kunnskap om hva utbrenthet er og hvilke mekanismer som kan føre til at noen møter veggen og må sykmeldes.

Kilder: chef.se og oslopsykologene.no

Publisert i Karriere