Vennlig atmosfære på jobb gir mer rom for tilbakemeldinger
ARBEIDSMILJØ

En vennlig atmosfære gir mer rom for tilbakemeldinger

Lange måneder alene på hjemmekontoret har gjort mange av oss ekstra sårbare for motstand og kritikk. Da er det viktig at ledere skaper en atmosfære av vennlighet og omtanke, slik at det også er rom for friksjon og et sunt ytringsklima.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Fartein Rudjord
Dato

En vennlig atmosfære er enda viktigere nå som mange har tilbrakt snart halvannet år på hjemmekontor. – Behovet for å bli sett, for omtanke og positiv oppmerksomhet er ekstra akutt. Ledere må gå i front og vise hvordan dette kan gjøres på en god måte, sier Øyvind Kvalnes.

Han er filosof og BI-professor, og har blant annet skrevet flere bøker om praktisk filosofi på arbeidsplassen.

Utfordringen for ledere er at mange medarbeidere nå er ekstra følsomme for tilbakemeldinger, slik som kritikk og innvendinger fra kolleger. Nettopp friksjon og motstand er nødvendig for å omdanne forslag og utkast til levedyktige ideer.

 

Hvis standarden på en arbeidsplass er at folk er lite hyggelige mot hverandre vil det bli normalen. Derfor er det viktig at ledere bidrar til å skape en atmosfære av vennlighet.

Øyvind Kvalnes

 

– Fra forskning vet vi at det blir mer av det vi ser rundt oss, på godt og vondt. Hvis standarden på en arbeidsplass er at folk er lite hyggelige mot hverandre vil det bli normalen. Derfor er det viktig at ledere bidrar til å skape en atmosfære av vennlighet, sier Kvalnes.

Vi bygger gode ledere!

Meld deg inn her.

Tilbakemeldinger gir nye muligheter

Smil og vennlighet smitter, samtidig blir det fort gjennomskuet hvis det ikke er ekte og oppriktig. «I en atmosfære av vennlighet kan man tåle mye fra andre» skriver Arne Næss i boka «Livsfilosofi».

Når medarbeiderne vender tilbake til kontoret har ledere en gyllen mulighet til å sette en ny standard for stemningen på arbeidsplassen. – Folk trenger tid til å komme til hektene igjen. Det er ikke bare å skru på en bryter og tro at alt er som før.

– Det er sikkert noen som synes det har vært deilig med hjemmekontor hvis klimaet på jobb ikke var bra før pandemien. Ledere kan benytte muligheten til å vise hva slags atmosfære de ønsker når folk kommer tilbake, sier Kvalnes.

En grunn til at enkelte blir krenket og fornærmet over kritikk, er at atmosfæren fra starten av oppleves som uvennlig.

– Hvis vi oppfatter at kritikken er godt ment og at den som sier det vil oss vel, tåler vi mer. Da blir det rom for konstruktiv kritikk og tilbakemeldinger, som igjen vil føre til bedre ideer, sier Øyvind Kvalnes.

Grete-Elisabeth Haaland er Lederne-medlem og leder for en av Norges største Fretex-butikker, som ligger i Moss. De ti faste ansatte har vært permittert i flere omganger gjennom pandemien.

– I tillegg har vi fem ansatte på arbeidstreningstiltak, eksempelvis folk som soner samfunnsstraff, lenkesoning og bøtesoning. I tiden vi har vært gjennom nå har det vært ekstra utfordrende å være leder. Medarbeiderne er veldig skjøre i en usikker hverdag, sier hun.

Interessert i ledelsesfaget?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Viktigheten av god dialog

I mars i fjor kunne ingen ane at pandemien skulle bli så langvarig.

– Konsekvensen er at stresset gradvis har økt hos medarbeiderne våre. De skal takle hverdagen med barn hjemme som ikke kan treffe venner, besteforeldre langt unna, og bekymring over egne permitteringer.

Som leder er det min jobb å oppmuntre og trygge ansatte,
Et smil kan bety mye: Som leder er det min jobb å oppmuntre og trygge ansatte, sier Grete-Elisabeth Haaland.

– Som leder er det min jobb å oppmuntre og trygge ansatte. Det kan være utfordrende når jeg innerst inne lurer på hvordan i all verden dette skal utvikle seg, sier Haaland.

Hun er opptatt av å kanalisere sine bekymringer oppover i systemet, og ikke lesse dem over på sine ansatte.

– Jeg kan ikke gå rundt og være falsk positiv, men jeg kan forsikre dem om at jeg har kontroll og holder i tømmene. Varemottaket har vært åpent mens butikken var stengt, derfor har noen av oss stort sett vært på jobb. Vi har invitert dem som var permittert til å komme innom; ta en kaffe og slå av en prat.

 

Det er ikke alt det passer å møte med et smil, men som leder er det viktig å skape en positiv atmosfære og vise at man bryr seg.

Grete-Elisabeth Haaland.

 

Haaland har også hatt medarbeiderne på kaffe og vafler i hagen hjemme. I tillegg har alle som jobber i butikken en felles chat hvor de holder kontakten.

– Enkelte ting passer best å ta en-til-en, jeg har passet på å ringe til hver enkelt av og til. Når hverdagen er stille betyr det mye å vite at det er noen som tenker på deg, sier Haaland.

Hun har tatt en videreutdannelse i Nevrolingvistisk programmering (NLP) gjennom Lederne og bruker det hun lærte aktivt i sin lederstil.

– NLP handler om å lese de menneskene du har foran deg, og jeg har dratt det enda litt lenger. Det er ikke alt det passer å møte med et smil. Som leder er det viktig å skape en positiv atmosfære og vise at man bryr seg. Det smitter over på de ansatte – de vet at det er sånn vi har det hos oss, sier hun.

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne

Publisert i Arbeidsmiljø, Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.