Karrierevalg

Mener unge bør bli verneombud

Det er på tide å slippe til yngre krefter som verneombud, mener Hans Fjære Øvrum og Per Helge Ødegård, som har vært i tillitsroller for Statoil i flere år. Tar du sjansen, vil det trolig gjøre godt for karrieren din.

Tekst
Bernt Roald Nilsen
Foto
Fartein Rudjord
Dato

– Å bidra til økt sikkerhet og høy effektivitet. Å bidra til at spilleregler blir fulgt. Rett og slett å bidra til et optimalt arbeidsmiljø.

Hans Fjære Øvrum vet hva han snakker om. Han begynte karrieren som maskinist til sjøs. Så var han noen år i Esso, før det ble Statoil i 20 år. Der har han vært hovedverneombud i fem år etter flere år som verneombud først.

– Dette trives jeg med. Å gå tilbake til vanlig jobb ville være som å sette en sirkushest på stallen. Ikke bare fordi jeg liker å bidra til at spilleregler følges, men også fordi jeg får så mye tilbake i denne stillingen. Jeg har lært mye om forhandlinger, hvordan ting kan løses gjennom dialog, har fått et stort nettverk og møter engasjerte mennesker. Selvsagt er det forskjell på å sitte i møte i ledergruppen og å ha en fortrolig samtale med en som sliter. Det er nettopp det som gjør at jeg ikke ville valgt annerledes om jeg fikk velge om igjen, sier Fjære Øvrum.

 

Skal kunnskapen brukes som et springbrett for et karriereløp, forutsetter det at du tar i et tak som tillitsvalgt som ung.

Hans Fjære Øvrum

 

Den norske modellen

– Samarbeidsmodellen er unik, og det er utrolig spennende å få muligheten til å utfordre beslutninger. Det gir et bredt innblikk i virksomheten gjennom partssammensatte tema- og arbeidsgrupper, prosjekter og drøftinger. Det er også et godt grunnlag hvis du ønsker andre stillinger. Skal kunnskapen brukes som et springbrett for et karriereløp, forutsetter det at du tar i et tak som tillitsvalgt som ung. Dessverre blir ofte rollene bekledd av eldre arbeidstakere med fremtiden bak seg. Forbundet vårt har en stor utfordring med å få frem yngre tillitsvalgte.

Negativ kritikk fra egne

Selvsagt har det vært krevende situasjoner, innrømmer han. Det skulle jo bare mangle når man står i en slik mellomposisjon.

– Min erfaring er likevel at mange ledere liker å bli utfordret når det skjer på ordentlig og redelig vis. Tid og prioritering er dessuten viktige faktorer i arbeidet mitt, det gjelder å bruke tid på de viktige sakene, og det er ikke alltid like lett å få alle til å forstå det. Det verste er ikke å stå i konflikt med ledelsen, men å få negativ kritikk fra dem jeg jobber for. Da kan det gå ei kule varmt inni meg, smiler Fjære Øvrum.

Heltidstillitsvalgt for Lederne i Statoil, Per Helge Ødegård (t.v.) og hovedverneombud Hans Fjære Øvrum i Statoil oppfordrer unge til å ta utfordringen om å bli verneombud. Det vil være gull verdt for karrieren, mener de.

Betydelig hardere HR

De siste årene har han vært glad for at han ikke sitter på andre siden av bordet. Noe har nemlig skjedd. Handlingsrommet er trangere, bransjen er i omstilling. Det går ofte utover mellomledere, avstanden er større, tiden strekker ikke til, henvendelser sendes videre opp i systemet, i Statoil er det fem ledd med direktører. Omstillingsprosessen gjør at bransjen nå har en betydelig hardere HR, plattformsjefenes handlingsfrihet pulveriseres, det styres for mye etter mål, ifølge hovedverneombudet.

– Målmanien regjerer. Til og med overtida til folk blir styrt etter vedtatte mål, og en slik praksis setter selvsagt begrensninger.

Nysgjerrig på ledelsesnyheter?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Slipp til yngre krefter

– Alle vet hvor viktig vernetjenesten er, hvilket bidrag vi er i forhold til sikkerhet og HR-arbeid generelt, sier heltidstillitsvalgt for Lederne i Statoil, Per Helge Ødegård.

Han har vært med i hele 17 år, og mener at vernetjenesten er en viktig bidragsyter til at Statoil har vært verdens beste på sokkel. Når et verneombud har en såkalt påseplikt innebærer det noe positivt for begge parter. Du sier ifra fordi det gagner selskap og arbeidsplass, ikke fordi du vil være en kverulant. Det er dessverre en negativ utvikling innen sikkerhet og arbeidsmiljø i norsk oljeindustri, og det beste er at problemene løses på indre bane, ikke med bekymringsmeldinger. Utviklingen er en viktig grunn til at det er på høy tid å ta tak og få belyst de mulighetene som ligger i vernetjenesten. Et nyttig grep er å slippe til yngre krefter, samtykker Ødegård.

 

Rollen som verneombud og tillitsvalgt gjør en forskjell, og den gleden som ligger i dette må vi flagge høyere i tiden fremover.

Hans Fjære Øvrum

 

Gjør en viktig forskjell

– Jeg kan anbefale yngre arbeidstakere å ta på seg rollen som tillitsvalgt og verneombud. I tillegg til å lære om selskapet og delta i ulike sammenhenger, er det sosialt og hyggelig. Selvsagt disponerer ledelsen andre ressurser enn oss, og det kan være tøffe forhandlinger, men det er mulig å påvirke beslutninger. Rollen som verneombud og tillitsvalgt gjør en forskjell, og den gleden som ligger i dette må vi flagge høyere i tiden fremover, sier Hans Fjære Øvrum.

Publisert i Karriere