Bli medlem av Lederne, et medlem smiler

Vil du utvikle deg i lederrollen?

Meld deg inn i Lederne og få trygghet, lederkompetanse og nettverk!

Tekst
Ingunn Larsen
Foto
iStock
Dato

Det er viktig å avsette tid til å utøve god ledelse. Alle ledere ønsker å være en motiverende støttespiller for sine ansatte, og få alle til å trekke i samme retning for å oppnå felles mål. Vi ønsker å være visjonære og sette fotavtrykk som en god leder. I tillegg har vi også administrative arbeidsoppgaver som skal leveres. Klarer du å levere på alt dette?

Lederne er til for deg

Arbeidstakerorganisasjonen Lederne bygger gode ledere! Vi har medlemmer på tvers av bransjer, titler og nivå, og er til for alle som skaper rammer for god ledelse. Meld deg inn i Lederne her.

5 gode grunner til å bli medlem i Lederne:

 • Trygghet i lederrollen! Rådgivning og juridisk bistand i saker som angår arbeidsforholdet ditt. I tillegg kan du få 15 timer privatjuridisk bistand for deg og familien.
 • Kompetanseheving med kurs, webinarer, e-bøker, podcaster og konferanser som gir deg faglig utvikling i lederrollen. Medlemmer som er omfattet av tariffavtale med innbetaling til vårt sjenerøse studiefond kan søke om støtte til etter- og videreutdanning.
 • Stort tverrfaglig ledernettverk. Digitale og lokale arrangementer.
 • Tilgang til Lederne-appen med alt du trenger for å utøve godt lederskap.
 • Tilgang til unike medlemsfordeler som gunstige bankavtaler, forsikringer og økonomiske rabattavtaler.

Derfor er Anne Gro medlem i Lederne

 

Kvinne med rødt hår og briller, Anne Gro Engen, smiler og ser rett frem. Bildet brukt i sak om å få flere organiserte i Lederne.
Anne Gro Engen er veldig fornøyd med Lederne.

– Hos Lederne bygger jeg kompetanse for å bli en bedre leder, og jeg utvider mitt ledernettverk. Å vite at jeg har en seriøs arbeidstakerorganisasjon i ryggen hvis jeg får problemer, gjør at jeg sover bedre om natten. Lederne gir meg den tryggheten jeg trenger, sier Anne Gro Engen (49). Les mer om Anne Gro her.

Vil du bli medlem av Lederne?

Meld deg inn her!

Publisert i Karriere, Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.