ARBEIDSLIV

Er du rustet for et arbeidsliv i endring?

Evnen til å omstille seg regnes som den viktigste egenskapen i et arbeidsmarked i kontinuerlig endring. Hvor forberedt er unge arbeidssøkere, og hva er lurt å tenke på?

Tekst
Maria Caroline Skrede
Foto
iStock
Dato

Kravet om omstillingsdyktighet ble funnet i nesten 85 prosent flere stillingsutlysninger i 2019, sammenlignet med 2016. Det viser en analyse fra FINN jobb.

En fersk analyse fra NAV (NAV Omverdenanalyse 2021) sier at man må regne med å bytte jobb oftere enn før og sørge for kompetanseutvikling hele livet. De mener mange også kan bli stående utenfor arbeidsmarkedet permanent.

Til NRK uttaler NAV-direktør Hans Christian Holte:
– Koronapandemien speeder opp omstillingsbehovene i arbeidslivet. Både arbeidsgivere og arbeidstakere må være forberedt på at arbeidslivet kan endre seg ganske raskt.

Det betyr at fremtidens kompetansebehov er usikker for både utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere. Hvordan kan man ruste seg til et usikkert arbeidsliv, i takt med utviklingen i samfunnet?

Vi spurte fire studenter om deres valg av studie, forventninger til arbeidslivet, og hva de tenker om å måtte omstille seg i løpet av karrieren.

Å være fagorganisert gir trygghet i arbeidslivet

Det er mange gode grunner til å være medlem av Lederne. Les mer om medlemsfordelene våre og meld deg inn her.

Emil Bratli Niqki (20)

Studie: Sosiologi (bachelor)

– Jeg har alltid ønsket å jobbe med mennesker, men jeg hadde ikke en konkret jobb i tankene da jeg søkte studier. Likevel føler jeg at sosiologi er et godt valg, siden det gir meg mange muligheter.

– Jeg har ikke hatt så mange forventninger til å søke jobb, annet enn at det kan bli vanskelig. Samfunnet krever at man spesialiserer seg, og derfor kommer jeg til å gjøre det for å øke sjansene for å få en relevant jobb.

Vilde Henningsgård (28)

Studie: Samfunnsernæring (master)

– Jeg hadde ikke peiling da jeg valgte studie, og valgte kun basert på interesse. Det har vært utfordrende å søke jobb i et trangt arbeidsmarked, men jeg har engasjert meg gjennom hele studiet mitt, med tillitsverv, råd og utvalg. Det har vært lurt i jobbsøkerprosessen.

­– Studiet mitt handler mye om samfunn, grupper og forebygging. Mye av kompetansen jeg har fått er overførbar til andre områder. Sånn sett er jeg fornøyd med studievalget mitt, men jeg er usikker på omstillingsevnen til mange som har studert ernæring.

Jenny Maridal (23)

Studie: Sosiologi (bachelor)

 – Jeg tenkte nok ikke så mye på jobbmulighetene da jeg valgte studiet, og valgte det først og fremst fordi jeg interesserte meg for det.

– Jeg opplever at jeg har mange muligheter fordi sosiologistudiet har gitt meg breddekunnskap, og dermed muligheten til å gå inn i mange forskjellige stillinger. Jeg tenker at vi har lært mye om omstilling på studiet og tror derfor at vi er ganske godt rustet til å omstille oss i takt med utviklingen.

Marius Toresen (27)

Studie: Barnehagelærer (bachelor)

– Jeg har vært innom flere forskjellige studier. Jeg visste at jeg ønsket å jobbe med barn, og har oversikt over hvilke tilleggs- eller videreutdanninger jeg kan være nødt til å ta.

– Jeg forventer at arbeidsmarkedet alltid forventer noe av meg, slik som evnen til å tilpasse seg og tilegne seg ny kunnskap. Det tenker jeg er noe av det viktigste jeg har lært på studiet.

Dette sier rekrutteringseksperten om fremtidens arbeidsliv

Per-André Marum har over 20 års erfaring fra rekrutteringsbransjen, og har jobbet som hodejeger i i Panamera IMD de siste 10 årene. Han mener det er «100 prosent den enkeltes ansvar å sørge for kompetanseutvikling».

Ifølge Marum bør arbeidstakere forvente at de kommer til å skifte både arbeidsgiver, og rolle eller stilling, raskere enn tidligere.

– Selv om du jobber i samme selskap i mange år, vil antageligvis jobben din endre seg hyppig, kanskje så ofte som hvert tredje eller fjerde år. Du må være forberedt på å hele tiden måtte øke kompetansen din. Noen vil oppleve det som spennende, andre vil oppleve det som truende.

Jobben din vil endre seg hyppig, kanskje hvert tredje eller fjerde år. Du må være forberedt på å hele tiden måtte øke kompetansen din.

Per André Marum, hodejeger i Panamera IMD.

 

­– IT er et eksempel på en bransje som er i rask endring, mens det innenfor jus kan oppleves som mer stabilt over lengre tid. Det kan være verdt å tenke over omstillingsevnen og omstillingsvilligheten din når du skal søke jobb eller studie.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter

Meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Arbeidsliv i endring: 4 tips fra rekrutteringseksperten

1. Vis lidenskap for faget ditt

­– Kan du ikke vise til noe praktisk erfaring utover det teoretiske du lærer på studiet, er sjansen stor for at du ikke blir kalt inn på intervju, sier Marum.

– Det er ingenting som hindrer deg i å vise faglig engasjement. Lag en nettside der du skriver om faget ditt, eller viser frem noe du har arbeidet med som er fagrelatert. Lag en YouTube-kanal eller opprett en konto på sosiale medier dedikert til ditt fagfelt. Lag et dataprogram dersom du studerer IT. Vær kreativ, oppfordrer han.

2. Hold deg faglig oppdatert

– Det er ikke alle arbeidsgivere som har mulighet eller økonomi til å sende deg på kurs, eller betale for videreutdanning. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert på det som skjer, på din egen fritid.

–  Mitt beste råd er å bruke YouTube og Google for alt det er verdt. Les aviser, nettsteder og ikke minst fagblader som er relevante for din bransje eller din jobb, slik som eksempelvis Lederne og lederne.no.

3. Ha is i magen

 – Ikke vær for utålmodig og hopp videre til ny jobb med én gang. Gjør en god jobb der du er, sug til deg kunnskap og vis engasjement for jobben din, sier Marum.

Han fortsetter: – Det er et ordtak som sier: «hvis du tror du er utlært og ferdig, er du ikke utlært, men ferdig». Det har aldri stemt mer enn det gjør nå.

4. Gi slipp på kontrollen 

– Det er mange som ikke tør å gi fra seg noe med mindre det er «100 prosent perfekt», det passer dårlig i vår tidsalder. Våg å teste litt mer, og øv deg på å slippe kontrollen.

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.