Er du styrer eller pedagogisk leder i barnehage?

Som barnehageleder har du mange små og store oppgaver som må løses hver dag. Som medlem i Lederne får du trygghet, lederutvikling, nettverk og mange andre fordeler, som hjelper deg i hverdagen og er en god forsikring. Lederne er et trygt og godt valg for deg som er barnehageleder.

Som barnehageleder skal du lage et godt og forsvarlig barnehagetilbud innenfor stramme økonomiske rammer, og sikre at både barn, foreldre og ansatte får den oppfølgingen de skal ha. Du må takle daglige gleder og utfordringer med barna, håndtere sykefravær, samtaler med krevende foreldre og samtidig sørge for at alt gjøres innenfor budsjett og gjeldende rammer. I tillegg må du levere en konkurransedyktig arbeidsplass for de ansatte og en attraktiv barnehage for foreldre og barn.

For å kunne løse alle disse oppgavene kreves bred kompetanse, blant annet relasjonskompetanse, gode kommunikasjonsevner, kunnskap innen økonomifaget, og ikke minst strategisk lederkompetanse. Har du kompetansen og tryggheten som trengs? Les mer om viktigheten av ledelse i barnehage.

Fem grunner til at du bør velge Lederne

  • Ledere er også ansatte, og bør forsikre jobben sin. Som fagorganisert leder er du sikret viktige rettigheter rundt arbeidsforholdet ditt og du får juridisk hjelp hvis du trenger det.
  • Lederne ser på ledelse som fag. Vi ønsker å gjøre det enkelt å utvikle seg både faglig og personlig, og har derfor et bredt tilbud for medlemmene våre. Det er avgjørende å holde seg faglig oppdatert, spesielt når endringstakten er så høy som i dag og utfordringene er mange.
  • Det å være i samme forbund som de du leder, vil ofte bli problematisk dersom det kommer en konflikt. Denne problematikken unngår du ved å velge Lederne.
  • Hos Lederne får du et faglig nettverk på kryss av bransjer og geografi. Felles er utfordringene med lederrollen, så du slipper å stå alene om en situasjon skulle oppstå.
  • Vi er et partipolitisk uavhengig fagforbund.

Trygghet på jobb

Det er avgjørende å ha en seriøs fagforening i ryggen dersom du skulle få problemer på jobb. Hos Lederne vil du få hjelp av rådgivere, jurister og tillitsvalgte. Vi er ingen tungrodd organisasjon, og det er kort vei til gode råd. Vi tilbyr de samme medlemsfordelene som andre fagforeninger, blant annet gunstige forsikringsordninger, bankavtale og rabattavtaler. Det som skiller oss fra andre, er at vi i tillegg bygger gode ledere. Som fagforening er vårt kompetansetilbud innen ledelse unikt. I tillegg har vi tverrfaglige nettverk som passer utmerket for dere som jobber i barnehage.

Barnehageleder Jana Jarosova ble medlem i Lederne fordi hun ønsket økt jobbtrygghet, innflytelse og lederutvikling.

Kurs og nettverk som passer for deg

Dersom du jobber i barnehage og du melder deg inn i Lederne, får du tilgang til et bredt faglig tilbud og gode nettverk. Du vil inngå i en geografisk lokalavdeling, som inviterer til faglige og sosiale treff på tvers av bransjer og nivåer. I tillegg kan du delta på kurs og konferanser som Lederne sentralt inviterer til – både fysisk og digitalt. På den måten får du mange muligheter til å utvide ditt ledernettverk.

Velg en annen fagforening enn de du leder

Dersom du havner i konflikt med de du leder, eller du trenger råd om lønnsforhandlinger og andre hverdagslige utfordringer, kan det være problematisk å være i samme fagforbund som de du leder. Mange av våre medlemmer i barnehager uttrykker at det er en stor fordel at de unngår denne problemstillingen ved å velge Lederne. Les mer om hvorfor ledere bør organisere seg.

Hvem kan bli medlem?

Lederne organiserer mange typer stillinger, og du trenger ikke ha personalansvar for å være medlem. Innen barnehage organiserer vi stillinger som styrer, barnehageleder og pedagogisk leder. Les mer om hvem som kan bli medlem.

Spørsmål?

Har du spørsmål om medlemskap, så ta gjerne kontakt på e-post: marked@lederne.no. Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å vite mer om hva Lederne kan tilby, så kan dere også booke et videomøte.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. Trenger du hjelp er det kort vei til våre rådgivere, jurister og advokater. I tillegg får gode forsikringstilbud og rabatter. Se alle medlemsfordeler og meld deg inn