Ønsket økt jobbtrygghet, innflytelse og lederutvikling

- Jeg meldte meg inn i Lederne for å få økt jobbtrygghet og innflytelse. Samtidig ønsket jeg å øke min kompetanse på faget ledelse, sier barnehageleder Jana Jarosova.

Tekst
Ingunn Larsen
Foto
Ingunn Larsen
Dato

Arbeidstakerorganisasjonen Lederne har mange medlemmer som er pedagogiske ledere eller daglige ledere i barnehagesektoren.

– Bransjen vår har vært i endring, og vi er under sterkt press. For å få mer innflytelse og reel mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon er det viktig å være medlem i en fagorganisasjon. Ved å være organisert i Lederne, får jeg støtte og råd i arbeidsrettslige spørsmål, samtidig som jeg deltar i tverrfaglig ledernettverk og øker min lederkompetanse, forklarer Jana.

6 gode grunner til å bli medlem i Lederne:

1. Trygghet i lederrollen! Rådgivning og juridisk bistand i saker som angår arbeidsforholdet ditt. I tillegg kan du få 15 timer privatjuridisk bistand for deg og familien din.

2. Kompetanseheving med kurs, webinarer, e- og lydbøker, podcaster og konferanser som gir deg faglig utvikling i lederrollen.

3. Medlemmer kan søke støtte i Ledernes studiefond til etter- og videreutdanning.

4. Stort tverrfaglig ledernettverk. Digitale, nasjonale og lokale arrangementer.

5. Tilgang til Lederne-appen med alt du trenger for å utøve godt lederskap.

6. Unike medlemsfordeler som gunstige bankavtaler, forsikringer og økonomiske rabattavtaler.

Janas favoritt-medlemsfordeler

For Jana er det avgjørende at Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon, og representerer et stort antall styrere og daglige ledere i både private og offentlige sektor.

Hvilke medlemsfordeler er viktigst for deg?
– Lederne har en unik avtale om 15 timer privatjuridisk bistand, samt gode kurstilbud. Man kan søke om støtte fra Ledernes videreutdanningsfond, delta på Ledernes webinarer og bygge lederkompetanse. Jeg setter også pris på de gode økonomiske fordelene, som gunstige forsikringer, og god bankavtale med lav boliglånsrente. Uavhengig av disse direkte medlemsfordeler, så har norsk arbeidsliv lang tradisjon for trepartssamarbeid. Jeg mener at høy organisasjonsgrad gir arbeidstakere innflytelse på sin egen arbeidssituasjon. For meg så er det hovedgrunnen til å være medlem, avslutter Jana Jarosova.

Lederne er til for deg

Arbeidstakerorganisasjonen Lederne bygger gode ledere! Vi har medlemmer på tvers av bransjer, titler og nivå, og er til for alle som skaper rammer for god ledelse.

Les om våre medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne her

Er du en god leder?

Det er viktig å avsette tid til å utøve god ledelse. Alle ledere ønsker å være en motiverende støttespiller for sine ansatte, og få alle til å trekke i samme retning for å oppnå felles mål. Vi vil gjerne være visjonære og sette fotavtrykk som en god leder. I tillegg har vi også administrative arbeidsoppgaver som skal leveres. Klarer du å levere på alt dette? Les hvorfor Anne Gro Engen er medlem av Lederne her.

Øk din lederkompetanse, og meld deg inn i Lederne her