Er du butikksjef eller har fagansvar i varehandel?

Varehandel er en hektisk bransje i stor endring. Omstillingene til døgnåpne, ubemannede butikker og ny type drift gjør at behovet for kompetanse endres. Har du lederkompetansen og tryggheten som trengs i en bransje i stor endring? 

Ledelse er et eget fag. Det krever mye å være en god leder som motiverer ansatte til å gjøre en god jobb og trekke i samme retning. Strategi og ledelse kan læres. Kommunikasjonsferdigheter med kollegaer og ansatte likeså. I fagforeningen Lederne får medlemmene tilbud om gratis kurs; både fysiske og på nett. Ikke minst gir Lederne deg støtte og rådgivning når du trenger det.

Trygghet på jobb

Det er avgjørende å ha en seriøs fagforening i ryggen dersom du skulle få problemer på jobb. Hos Lederne vil du få hjelp av rådgivere, jurister og tillitsvalgte. Vi er ingen tungrodd organisasjon, og det er kort vei til gode råd. Vi tilbyr de samme medlemsfordelene som andre fagforeninger, blant annet gunstige forsikringsordninger, bankavtale og rabattavtaler. Det som skiller oss fra andre, er at vi i tillegg bygger gode ledere. Som fagforening er vårt kompetansetilbud innen ledelse unikt. I tillegg har vi tverrfaglige nettverk som passer utmerket for dere som jobber i varehandel.

Les hvorfor varehussjef Kai Wiborg er medlem i Lederne

Nettverk som passer for deg

Dersom du jobber i varehandel og du melder deg inn i Lederne, får du tilgang til flere gode nettverk. Du vil inngå i en geografisk lokalavdeling om går på tvers av bransjer, som inviterer til faglige og sosiale treff på tvers av bransjer og nivåer. Du blir også med i bransjeavdelingen Samvirke som har tilbud kun for dere som jobber innen varehandel. I tillegg kan du delta på kurs og konferanser som Lederne sentralt inviterer til – både fysisk og digitalt. På den måten får du mange muligheter til å utvide ditt ledernettverk.

Bli medlem i dag

Meld deg inn her

Velg en annen fagforening enn de du leder

Dersom du havner i konflikt med de du leder, eller du trenger råd om lønnsforhandlinger og andre hverdagslige utfordringer, er det lurt å ikke være organisert i samme fagforening som de du leder.

Les mer om hvorfor du bør bli medlem i Lederne

Hvem kan bli medlem?

Lederne organiserer mange typer stillinger, og du trenger ikke ha personalansvar for å være medlem. Innen varehandel organiserer vi stillinger som for eksempel butikksjef, varehussjef, daglig leder, avdelingsleder og salgssjef. I tillegg har vi mange medlemmer med fagansvar innen alt fra HR til økonomi og markedsføring. Les mer om hvem som kan bli medlem.

Spørsmål?

Kontakt oss gjerne på marked@lederne.no dersom du har spørsmål om medlemskap i Lederne. Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å vite mer om hva Lederne kan tilby, så kan dere også booke et videomøte.

 

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. Trenger du hjelp er det kort vei til våre rådgivere, jurister og advokater. I tillegg får gode forsikringstilbud og rabatter. Se alle medlemsfordeler og meld deg inn

Meld deg inn her

Bli medlem i dag

Relevante saker

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.