Hva velger du?

Som fagorganisert er du sikret viktige rettigheter rundt arbeidsforholdet ditt. I Lederne prioriterer vi trygget, kompetanseutvikling og tilhørighet.

Som medlem slipper du å stå alene i utfordringer, og du får tilbud om kompetanseutviklingen du trenger for å holde tritt i en dynamisk arbeidshverdag. Trenger du hjelp, er det kort vei til rådgivning fra våre erfarne jurister og advokater. Vi har ekspertise på ledelse som fag, og jobber for at du enkelt skal kunne holde deg oppdatert. I tillegg kan vi by på et stort tverrfaglig nettverk med andre ledere og fagspesialister.

Dersom du har en ledende, selvstendig eller rådgivende stillinger med økonomi-, prosjekt- eller fagansvar, så hører du hjemme hos Lederne. Uansett hvor du jobber så ser vi at mange av de utfordringene du møter er de samme.

Alene eller sammen?

Sammen står vi sterkere. Det er avgjørende å ha en seriøs fagforening i ryggen dersom du skulle få problemer på jobb. Hos Lederne er det kort vei til gode råd fra våre rådgivere, jurister og tillitsvalgte. Som fagorganisert er du sikret viktige rettigheter rundt arbeidsforholdet ditt. Tariffavtalene sikrer mange av de velferdsgodene vi setter pris på og tar for gitt, eksempelvis velferdspermisjon, 5 ukers ferie og lønnsforhandlinger. Desto flere man er som organiserer seg, desto tryggere er avtalen som gir rett til godene. Sammen står vi sterkere. Også ledere og fagspesialister har behov å sikre sine rettigheter og for å få hjelp og støtte i arbeidshverdagen. Mange av våre medlemmer setter også pris på å være organisert i en annen organisasjon en sine ansatte. I tillegg får du tilgang til et stort tverrfaglige nettverk som passer utmerket for ledere og fagspesialister.

Utdatert eller oppdatert?

Dagens arbeidsmarked blir stadig mer dynamisk, og endringstakten er høy. Faglig utvikling vil trygge din posisjon, og gjøre deg mer attraktiv i arbeidsmarkedet. Hos Lederne får du et unikt kompetansetilbud som gjør det enkelt å utvikle deg både faglig og personlig. Du får tilgang til en rekke kurs, konferanser, webinar, lederutviklingsprogram, fagartikler, gratis e-bøker og lydbøker.

Som medlem blir du også del av et stort tverrfaglig nettverk med andre ledere og fagspesialister. Du får et faglig nettverk på kryss av bransjer og geografi. Det som skiller oss fra andre, er at vi i tillegg bygger gode ledere. Som fagforening er vårt kompetansetilbud innen ledelse unikt.

Usikkerhet eller trygghet?

Vi gir fri juridisk bistand og har et gunstig forsikringstilbud til våre medlemmer. Lederne har tariffavtaler innen både privat og offentlig sektor, som sikrer bedre arbeids- og lønnsvilkår for arbeidstakere enn det som følger av lovverket. Skulle du havne i et uføre og for eksempel bli arbeidsledig eller permittert, har vi økonomiske støtteordninger du kan søke om. Vi har også fremforhandlet en rekke fordeler og rabatter slik at du skal være trygg på at du ikke betaler mer enn du må.

En av de store fordelene med medlemskap i Lederne er at du blir del av et større tverrfaglig nettverk. Du får tilgang til møteplasser på nasjonalt nivå i form av konferanser og kurs, og lokalt via lokalavdelinger som tilbyr arrangementer der du bor. Nettverksbygging er et viktig verktøy for å fremme karrieren din, og kan være en god trygghet og støtte både for å diskutere og sparre, og som støtte i utfordrende situasjoner.

Sjef eller leder?

Hos oss finner du ledere på alle nivåer, på tvers av bransjer. Les mer om hvem som kan bli medlem.

Synet på ledelse utvikler seg i takt med endringene i arbeidslivet. Ledelse handler om noe vi gjør – ikke bare om den tradisjonelle begrensningen til personalansvar og titler. Gode ledere lytter, lærer og deler. De er beslutningsdyktige, tydelige og ærlige. De motiverer til innsats for felles mål. Høres det riktig ut for deg også?

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter. Se alle medlemsfordeler