Kursserie 3 | Strategisk ledelse

Strategifeltet er i rask utvikling og det er viktig å holde seg oppdatert. Denne kursserien tar for seg områder som er viktig å ha kunnskap om og et bevist forhold til som leder. Vi begynner med en innføring i strategisk ledelse, over grunnkunnskaper om prosjektledelse til innkjøp, forhandling og logistikk.

Kurs 1 | Strategisk ledelse

Strategifeltet er i rask utvikling, og praktiske innspill er nyttige for lære å ta gode og effektive strategiske beslutninger. Synes du strategi er et litt “uklart” fagområde? Her er kurset for deg.

Dette kurset gir innsikt i fagutrykk, metoder og strategisk tankesett gjennom cirka to intensive dager. Kurset er strukturert og praktisk rettet, slik at du etter endt kurs skal være bedre rustet til å bidra inn i strategiske prosesser i egen jobb. det kunsten å ha gode samtaler med medarbeidere og kollegaer.

Kurs 2 | Innføring i prosjektledelse

En økende del av verdiskapningen i virksomheter prosjektifiseres. Hvorfor er det egentlig sånn, og når bør egentlig prosjekt som arbeidsmetode brukes?

I dette kurset får du en innføring i fagterminologi og ulike metoder, i tillegg til en god oversikt over suksessfaktorer i prosjektprosessen.

Kurs 3 | Innkjøp og forsyningsledelse

Innkjøp representerer i dag mellom 30 og 90 prosent av en virksomhets totale kostnader. I de fleste virksomheter ligger her et betydelig potensial, som kan/bør utnyttes. Her lærer du mer om hvordan.

Gjennom et praktisk og strukturert kurs over to interessante og intensive dager, ønsker vi å gi deg faglig oppdatert innsikt i et spennende fagområde.

Kurs 4 | Logistikk og forsyningsledelse

Om lag halvparten av norske daglige ledere oppfatter at den største trusselen i dag, skyldes mangel på logistikk-kompetanse internt, hos leverandørene og kundene. Med dette kurset får du nødvendig kunnskap på feltet.

I en tid hvor produktene blir likere og likere, og hvor fokus i økende grad rettes mot kostnader som lagerdrift, lagerhold, transportkostnader og styring, får du her to interessante og intensive dager som skal hjelpe deg å navigere i et stadig mer krevende landskap.

 

Les mer om våre kurs her

Våre kursserier:

Kursserie 1: Selvledelse

Kurs 1

Selvledelse

Denne kursserien fokuserer på deg som leder ved å ta deg gjennom en rekke kurs fra det å bli kjent med deg selv til å lede deg selv, samt kunsten å kunne sette realistiske mål og prioritere oppgaver riktig.

Kursserier - teamledelse. Mann som leder sitt team

Kursserie 2

Teamledelse

Det å lede andre kan være givende og krevende samtidig. Denne serien tar deg gjennom fire kurs fra det å klare å få andre med seg til å bygge gode team. I tillegg tas opp hvordan bygge god tilbakemeldingskultur og ikke minst kunne delegere.

Kursserie 4: Kommunikasjon

Kursserie 4

Kommunikasjon

Denne kursserien tar deg gjennom det å lære grunnleggende ferdigheter innen kommunikasjon til å kunne presentere sitt budskap på en god måte. I tillegg tas opp coachende ledelse.