Kursserie 4 | Kommunikasjon

Kommunikasjon er A og Å når det gjelder ledelse. Uten kommunikasjon kan vi ikke lede eller samarbeidet. De fleste utfordringer på arbeidsplassen skapes gjennom misforståelser som enkelt kan unngås ved å ha fokus på å forbedre hvordan vi kommuniserer med andre. Denne kursserien tar deg gjennom en rekke kurs fra det å lære grunnleggende ferdigheter innen kommunikasjon til å kunne presentere sitt budskap på en god måte. I tillegg tas opp coachende ledelse og det å kunne holde gode taler, begge essensielle ferdigheter, og ikke bare for ledere.

Kurs 1 | Kommunikasjon som virker

Vil du ha større innsikt i det grunnleggende rundt kommunikasjon, og lære om hvordan du med effektiv og presis kommunikasjon får større gjennomslagskraft? Da er dette kurset for deg.

I dette kurset får du nyttige råd, konkrete eksempler og verktøy, samt en overordnet forståelse for kommunikasjon. Kurset skal bidra til at du enklere blir sett, hørt og forstått på de måtene du selv ønsker kunsten å ha gode samtaler med medarbeidere og kollegaer.

Kurs 2 | Presentasjonsteknikk

Ønsker du å bli mer bevisst egen kommunikasjon når du presenterer et budskap foran en forsamling, enten det er for kunder, samarbeidspartnere eller kolleger? Bli med på kurs om presentasjonsteknikk.

På dette kurset får du konkrete verktøy gjennom teori og praktiske eksempler for hvordan engasjere mottaker, og hvordan fremstå som en trygg, profesjonell og genuin formidler.

Kursserie 3 | Coachende ledelse – du er større enn du tror

Vil du lære hvordan være en coachende leder og ta ut potensialet hos teamet og den enkelte medarbeider? Bli med på kurs og få innsikt i coachingteknikker, samt hvordan du som leder kan bygge en veiledende kultur gjennom spørsmål og lytting.

På dette kurset vil du få en innføring i de viktigste faktorene i NLP-Coaching, og lære hvordan du coacher teamet ditt. Du vil få konkrete verktøy som hjelper dine medarbeidere til å bli mer bevisste på hva de ønsker seg.

Kurs 4 | Hemmeligheten bak den gode talen

Ønsker du å lære kunsten å holde en tale folk husker en stund? Bli med på kurset hvor du lærer hvordan bruke historiefortelling til å motivere dine medarbeidere, samt hvordan du kan bruke det opp mot kunder, brukere og samarbeidspartnere.

På dette kurset vil du lære om hvordan du bygger opp en god historie som vekker engasjementet og trigger minnet hos de som hører på.

Les mer om våre kurs her

Våre kursserier:

Kursserie 1: Selvledelse

Kursserie 1

Selvledelse

Denne kursserien fokuserer på deg som leder ved å ta deg gjennom en rekke kurs fra det å bli kjent med deg selv til å lede deg selv, samt kunsten å kunne sette realistiske mål og prioritere oppgaver riktig.

Kursserier - teamledelse. Mann som leder sitt team

Kursserie 2

Teamledelse

Det å lede andre kan være givende og krevende samtidig. Denne serien tar deg gjennom fire kurs fra det å klare å få andre med seg til å bygge gode team. I tillegg tas opp hvordan bygge god tilbakemeldingskultur og ikke minst kunne delegere.

Kursserie 3: Strategisk ledelse

Kursserie 3

Strategisk ledelse

Denne kursserien tar for seg områder som er viktig å ha kunnskap om og et bevist forhold til som leder. Vi begynner med en innføring i strategisk ledelse, over grunnkunnskaper om prosjektledelse til innkjøp, forhandling og logistikk.