Kursserie 1 | Selvledelse

For å kunne lede andre må du kunne lede deg selv først. Denne kursserien fokuserer på deg som leder ved å ta deg gjennom en rekke kurs fra det å bli kjent med deg selv til å lede deg selv, samt kunsten å kunne sette realistiske mål og prioritere oppgaver riktig.

Kurs 1 | Bli kjent med deg selv som leder

Lær hvordan du kan utnytte ditt fulle lederpotensiale, til beste for dine medarbeidere og deg selv. Her er kurset som viser hvordan du kan finne dine fremste styrker som leder, og fargelegge lederskapet ditt med dem.

På dette kurset blir du bedre kjent med deg selv som leder, og lærer å jobbe styrkebasert for å utvikle lederskapet ditt. Prosessen gir innsikt i hvilke jobbverdier som er viktige for deg, og hvilke områder du har gode forutsetninger for å utvikle deg videre på.

Kurs 2 | Lær å lede deg selv først

Første skritt mot god ledelse er selvledelse, men ofte kan uheldige tankemønstre og uvaner komme i veien. Kjent sak? Da er dette kurset for deg. Her får du en innføring i teknikker som hjelper deg til bedre selvledelse, og dermed en bedre hverdag for deg og teamet ditt.

En som kan selvledelse vet hvordan korrigere seg selv, og har samtidig fleksibilitet til å justere og endre kursen underveis for å nå målene sine. På dette kurset lærer du hva som skal til for å få til nettopp det.

Kurs 3 | Hvordan sette realistiske mål og nå dem

Er du litt som Peer Gynt? – Som drømmer, tenker, har gode intensjoner, men lar det bli med tanken? Her er kurset som lærer deg å sette gode realistiske mål og, kanskje viktigst, nå dem.

Å identifisere og nå mål er en grunnleggende kompetanse for enhver leder. I dette kurset setter du søkelyset mot din visjon som leder. Med visjon som veiviser setter du deg gode og konkrete mål, som igjen gjør at du blir tydelig på dine ambisjoner som leder. Kurset gir deg verktøyene du trenger for å gjøre målsetting og måloppnåelse til en vane.

Kurs 4 | Når alt er viktig – slik prioriterer du riktig

Ønsker du å bli mer effektiv og produktiv? I moderne tidsstyring handler det ikke bare om å være effektive, vi må også gjøre de rette tingene. På dette kurset retter vi fokus mot hvordan bruke tiden på best mulig vis.

I dette kurset får du innsikt i hvordan du kan tilegne deg et sett av ferdigheter for bedre tidsstyring, slik at du gjennomfører og kommer i mål på en god måte. Du får også gode verktøy som kan benyttes i hverdagen for å skape og opprettholde produktiviteten over tid. Kurset er delt inn i fire deler, og tar utgangspunkt i at vi må diagnostisere problemet for å vite hvordan behandle det.

Les mer om våre kurs her

 

Våre kursseriene:

Kursserier - teamledelse. Mann som leder sitt team

Kursserie 2

Teamledelse

Det å lede andre kan være givende og krevende samtidig. Denne serien tar deg gjennom fire kurs fra det å klare å få andre med seg til å bygge gode team. I tillegg tas opp hvordan bygge god tilbakemeldingskultur og ikke minst kunne delegere.

Kursserie 3: Strategisk ledelse

Kursserie 3

Strategisk ledelse

Denne kursserien tar for seg områder som er viktig å ha kunnskap om og et bevist forhold til som leder. Vi begynner med en innføring i strategisk ledelse, over grunnkunnskaper om prosjektledelse til innkjøp, forhandling og logistikk.

Kursserie 4: Kommunikasjon

Kursserie 4

Kommunikasjon

Denne kursserien tar deg gjennom det å lære grunnleggende ferdigheter innen kommunikasjon til å kunne presentere sitt budskap på en god måte. I tillegg tas opp coachende ledelse.