Seniorrådgivning til Ledernes medlemmer

Dagens pensjonsordning er fleksibel og gir mange spennende kombinasjonsmuligheter. Spørsmålet er ikke lenger når du vil gå av med pensjon, men når du vil ta ut pensjonen din. Gjennom et samarbeid med velrenommerte Formue Pensjonsrådgivning AS tilbyr Lederne alle medlemmer mellom 59 og 65 år rådgivning om fremtidig pensjon.

Tekst
Redaksjonen
Illustrasjon
Formue Pensjonsrådgivning AS
Dato
Alexandra Plahte i Formue Pensjonsrådgivning AS, som tilbyr seniorrådgivning til Ledernes medlemmer.

Som følge av pensjonsreformen fra 2011 er det opp til den enkelte selv å velge når man vil ta ut alderspensjon. Det betyr at alderspensjon nå handler mest om uttak, og ikke så mye om fratreden i arbeidslivet.

– Pensjonen er det de fleste av oss skal leve av når vi avslutter yrkeskarrieren vår. Derfor er det så viktig å ha kunnskap om hva vi kan forvente i pensjon, og det er litt sent å begynne å tenke på det når du er 60. Dessuten er ikke pensjon bare snakk om alder. Hvis du blir varig syk og arbeidsufør som 40- eller 50-åring, er det pensjonen som blir lønnen din resten av livet. Derfor er det lurt å være opptatt av pensjon gjennom hele yrkeskarrieren, sier Alexandra Plahte i Formue Pensjonsrådgivning AS.

Formue Pensjonsrådgivning AS er et konsulentselskap som leverer uavhengig rådgivning, rapportering og analyse, i tillegg til pensjonsadministrasjon og regnskap til offentlig og privat sektor, så vel som uavhengig rådgivning til ansatte i bedrifter.

Spennende kombinasjonsmuligheter

Kollektiv tjenestepensjon er noe man i dag opparbeider gjennom hele arbeidskarrieren. I Norge må alle bedrifter tilby en kollektiv tjenestepensjon, og det er tre forskjellige løsninger. De vanligste er ytelsesbasert pensjon og innskuddsbasert pensjon, men 1. januar 2014 ble det også lansert en hybridløsning som er en blanding av innskuddsbasert og ytelsesbasert.

Både pensjon fra Folketrygden, AFP og kollektiv tjenestepensjon kan tas ut fra og med fylte 62 år, selv om du slutter eller fortsetter i jobb. Det betyr at pensjonen er fleksibel og helt frakoblet arbeidsforholdet.

Fleksibiliteten betyr at du må ta stilling til noen spørsmål: Skal jeg slutte å jobbe og ta ut pensjon fra jeg er 62 år? Skal jeg fortsette i halv stilling og ta ut full pensjon ved siden av? Eller vil jeg vente med å ta ut pensjon og jobbe fullt til jeg er 67 år? Hvis du som 62-åring går ned fra 100 prosent stilling til 50 prosent, og tar ut pensjon i tillegg, kan det vise seg at du får mer utbetalt enn da du jobbet fullt. Hvis du venter med å ta ut pensjonen får du større pensjon senere. Men kanskje du ikke trenger pengene da?

Rådgivning til Ledernemedlemmer

Ikke alle synes det er like enkelt å hente inn disse opplysningene, og mange synes pensjon i seg selv er vanskelig. Derfor har Lederne et samarbeid med Formue Pensjonsrådgivning AS, slik at de har best mulig grunnlag for å ta et riktig valg. Avtalen innebærer også at det kan arrangeres informasjonsmøter i regionene til gunstige priser.

– Målet med rådgivningen er at den enkelte skal få god oversikt over hvilke muligheter de har og hva de forskjellige alternativene betyr i utbetaling og for totaløkonomien. Vi vokter oss for å gi konkrete råd. Valget er opp til den enkelte. Men for å kunne ta et valg må man ha oversikt over konsekvensene. Der kan vi hjelpe, understreker Plahte.

Slik fungerer rådgivningen

Seniorrådgivningen gir oversikt over de økonomiske konsekvensene ved ulike pensjonsuttak som den enkelte står overfor. Avtalen innebærer 1,5 times rådgivningstjeneste. Egenandelen er på kr. 2 299, noe som er en svært god pris.

Den kan gjennomføres per telefon/videokonferanse eller på Formue Pensjonsrådgivning AS kontor i Oslo.

Ønsker du å benytte deg av avtalen? Kontakt oss hos Formue Pensjonsrådgivning AS på tlf: 94 80 20 00 eller epost: pensjon@formue.no. Husk å oppgi arbeidssted og medlemsnummer.

Ta med disse dokumentene til rådgivningen:

 • Siste selvangivelse eller skatteligning, siste lønns- og trekkoppgave og siste lønnsslipp.
 • Oversikt over pensjonsrettigheter fra nåværende og / eller tidligere arbeidsgivere samt eventuelt private pensjonsordninger.
 • Bank-ID for innlogging på NAV, livselskaper etc.
 • Om du mottar pensjon tar du med vedtaksbrev med beregninger (alle sider) samt siste utbetalingsslipp fra NAV, Statens Pensjonskasse og evt. andre du får utbetaling fra.

Få oversikt

 • Her får du mer kunnskap om mulighetene i Folketrygden og AFP: www.nav.no/pensjon
 • Ta AFP-testen for å sjekke om du er berettiget til AFP: www.afp.no
 • www.norskpensjon.no får du blant annet nyttig informasjon om kollektive pensjonsytelser.
 • Sjekk gjerne også nettsidene til de ulike pensjonsleverandørene.

Under 40?

Det er lurt å begynne å sette av litt til egen pensjon når du runder 40. Før du begynner sparingen kan du sjekke ut:

 • Hva får jeg fra Folketrygden?
 • Har jeg rett til AFP?
 • Hvor mye får jeg fra den kollektive pensjonen hos arbeidsgiveren min?

Hvis du mener dette blir for lite bør du begynne med egen sparing. Finn en spareordning som har en god og langsiktig spareprofil som du er komfortabel med.

Publisert i Medlem, Nytt fra Lederne