10 år med Norsk Ledelsesbarometer – delta også i 2018!

Ledernes medlemmer som er registrert med mailadresser får i disse dager mail om å delta i Norsk Ledelsesbarometer 2018. Det er viktig for kvaliteten på Ledelsesbarometeret og lønnsstatistikkene at flest mulig svarer på undersøkelsen slik at Lederne kan fortsette med å bygge gode ledere.

Dato

Siden 2008 har Lederne kartlagt medlemmenes lønn og lønnsutvikling. Kartleggingen gir oss grunnlag for å lage lønnsstatistikker som er viktige i forhandlinger med arbeidsgiver.

I tillegg stilles det spørsmål om dagsaktuelle temaer. I år er det blant annet utfordringer for ledere, omstilling og digitalisering som er tema. Denne delen gir viktige opplysninger om medlemmenes arbeidsforhold som vi legger til grunn for viktige fagpolitiske diskusjoner. Det er derfor til stor felles nytte om du tar deg tid til å fylle ut spørreskjemaet.

Det tar om lag 12 minutter å fylle ut skjemaet. Dersom du må avbryte utfyllingen, lagres svarene. Du trenger derfor ikke å starte på nytt om du vil fullføre senere.

Svarfrist er 24. mars 2018.

Eivind Falkum, Mari Holm Ingelsrud og Bitten Nordrik i Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), OsloMet storbyuniversitetet, gjennomfører undersøkelsen. Selv om undersøkelsen registreres på medlemsnummeret presiserer forskerne at anonymiteten vil bli ivaretatt. Verken forskerne selv eller ansatte i Lederne har tilgang til enkeltmedlemmenes svar da Questback vil samle og oversende rådataene som statistiske filer til AFI.

Det er kun yrkesaktive medlemmer som kan besvare undersøkelsen. Kontakt forskerne i AFI med dine kommentarer og spørsmål, eller om du ikke har mottatt mail om undersøkelsen (alle henvendelser vil selvsagt behandles anonymt).

Norsk Ledelsesbarometer har hvert år siden 2008 satt mye av standarden for samfunnsdebatten rundt bl.a. lønn og trender rundt norske ledere.

Takk for at du deltar!