17 000 ledende og betrodde ansatte holder kongress

Fredag 17. november 2017 avholder Lederne sin kongress på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Der får deltakerne blant annet presentert forbundsstyrets innstilling til en ny og fremtidsrettet definisjon av hva ledelse er, som skal omfatte alle organisasjonens eksisterende medlemsgrupper. Det presenteres også en ny visjon, misjon, verdier og en strategisk historie for organisasjonen.

Dato
Profilbilde av Audun Ingvartsen
Forbundsleder Audun Ingvartsen.

Alt dette vil bygge opp under at organisasjonen så i 2018 skal snu hver stein for å finne ut hvordan vi skal rigge organisasjonen for fremtiden basert på vår mye tydeligere identitet.

– Vi støtter og utvikler arbeidstakerne som på mange måter er arbeidslivets tannhjul. Uten våre medlemmers arbeidsinnsats stopper mange funksjoner ikke bare i enkeltbedrifter, men også i samfunnet som helhet. Vi kan være stolte over å være der for dem, sier forbundsleder Audun Ingvartsen. Han ble valgt til vervet på landsmøtet i Trondheim for ett år siden.

God medlemsutvikling
Ledernes medlemstall har økt mye de siste årene. Allikevel er ambisjonene for de neste årene høye, særlig fordi potensialet er stort for den 107 år gamle organisasjonen. Nettopp derfor lanserer forbundsstyret sin strategi for de kommende årene på årets kongress. Den er basert på resultatene av workshops, intervjuer og innspill fra alle regioner, ansatte, styremedlemmer, Unge Lederne, eldre medlemmer og ikke minst en omfattende medlemsundersøkelse med flere tusen SMS-svar.

For Lederne har utviklingen siden 1910 gått fra å være et rent arbeidslederforbund for industrien til i dag å være en organisasjon med medlemmer på de fleste ledelsesnivåer og i de fleste bransjer. Mellom landsmøtene hvert fjerde år der det er valg på forbundsleder er den årlige kongressen forbundets høyeste beslutningsorgan.