Variert bilde med fly som lander, tar av og flypersonell på bakken

Ansatte i luftfarten fortviler

Har myndighetene og politikerne forstått alvoret av krisen i luftfarten? Satser de på at litt åpning av samfunnet vil gi kraftig vekst i flyreiser? Det kan bli ren «gambling».

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Luftfartstilsynet.no
Dato
Stor uvisshet blant ansatte

Ansatte i norsk luftfart synes dette er relevante spørsmål om dagen. Bransjen brødfør ikke lenger seg selv fordi ulike tiltak i forbindelse med korona har tatt et kvelertak på hele bransjen. Myndighetene vurderer og etablerer tiltakene, men de ansatte kjenner på konsekvensene.

Flere tusen stolte ansatte i luftfart er permitterte, er sagt opp eller har reduserte stillinger. Uvissheten er stor, og skjebnene er mange. Et fåtall sitter igjen og leverer det tilbudet som staten garanterer for. Det holder liv i noe infrastruktur og gir jobb til noen av kollegaene.

Myndighetene svarer ikke på henvendelser

Lederne sentralt og lokale tillitsvalgte har rettet flere henvendelser til landets regjering og representanter på stortinget. Få har tatt seg bryet med å svare.

Lasse Holm titter i kamera
Lasse Holm, tillitsvalgt for Lederne i Norwegian.

– For meg som Leder i foreningen oppfattes dette særdeles arrogant, sier Lasse Holm, hovedtillitsvalgt for Lederne i Norwegian. Ute i Europa ser de fleste lands regjeringer nytten av å få på plass en troverdig luftfart og en solid infrastruktur når krisen er over. Det er rart at Norge, et land som er så avhengig av fly, virker passive når det kommer til tiltak som sikrer et solid norsk luftfartsmiljø når vi kommer ut av denne krisen, sier Holm.

Ansatte stiller opp, men krever svar

I starten av koronakrisen stilte alle norske flyselskaper seg bak regjeringens ønske om å hente flest mulig nordmenn hjem fra alle verdens hjørner.

– Kollegaer stilte opp til tross for smittefare, restriksjoner og andre hindringer, alle selskapene stilte opp fordi de ville være med på dugnaden det var å få folk hjem, minner Lasse Holm oss på. Når dette oppdraget så var utført ventet permitteringer og oppsigelser fra en bransje i dyp krise.

Selv om verden fortsatt er i krise er det viktig at vi ser menneskene, arbeidstakerne og familiene som nå står i dette opp til halsen. Ledernes medlemmer i luftfarten tar ansvar også for seg selv og sine familier når de ber om forutsigbarhet fra regjering og storting, og stiller egentlig bare ett spørsmål:

Vil den Norske regjering og storting ha en troverdig norsk luftfart etter koronakrisen?

– Vi mener det kun finnes to ulike svar. Er svaret “ja”, må tiltaket komme fort. Er svaret “nei”, må dette formidles raskt så ansatte kan søke andre jobber når norsk og skandinavisk luftfart blir sittende i baksetet, avslutter hovedtillitsvalgt for Lederne i Norwegian.