Arbeidstakere pålagt økte strømutgifter

Pålagt hjemmekontor gir lønnsreduksjon, gjennom at arbeidstakere får større strømregninger enn de ville fått i en normalsituasjon. – Det er uholdbart at arbeidsgivere og myndighetene skyver regningen over på de ansatte, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Adobe Stock
Dato

Ingvartsen viser til at myndighetene i realiteten pålegger svært mange nordmenn å jobbe hjemmefra, samtidig som strømprisene er rekordhøye.

Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

– Det er blodig urettferdig at det er vanlige folk som skal sitte igjen med svarteper som følge av de to krisene som rammer samtidig. Her er det åpenbart at det må komme en bedre form for kompensasjon for de som nå uforskyldt får skyhøye strømregninger.

Forbundslederen viser til at pålagt hjemmekontor medfører 8 timer mer «aktivt strømbruk», sammenlignet med når man jobber på sin vanlige fysiske arbeidsplass.

– Vi er altså i en situasjon hvor staten tjener uhorvelig mange milliarder ekstra som følge av de høye strømprisene. Samtidig opplever mange arbeidstakere at kjøpekraften reduseres. Det er blodig urettferdig at de nå også må betale enda mer i strømregning som følge av pålagt hjemmekontor.

Ingvartsen forventer at regjeringen og arbeidsgivere drøfter denne problemstillingen, slik at det kommer økt kompensasjon til arbeidstakere som har pålagt hjemmekontor, midt i en strømkrise.

– Regjeringens foreløpige kompensasjonsordning for strømkunder er for lav. Dette må kraftig forbedres for alle, og vi forventer også at arbeidstakere som har pålagt hjemmekontor blir et element i forbedringen av støtteordningene. Det er vanlige folks tur, og da må det følges opp med konkret politikk.

Publisert i Nytt fra Lederne