Årets tarifforhandlinger med hovedorganisasjonen KA

Årets hovedtarifforhandlinger med arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) har for de kirkelige ansatte endt i enighet, men i forhandlingene med organisasjonsmedlemmene i KA ble det brudd.

Tekst
Redaksjonen
Illustrasjon
KA
Dato

Hovedtariffoppgjøret for kirkelige ansatte

Lederne og KA har kommet til enighet om en lønnsramme på 5,2 prosent for ansatte i Den norske kirke.

Forhandlingene har foregått i tidsrommet tirsdag 11. til onsdag 12. juni. Enighet ble oppnådd på overtid den 13. juni på morgenen.

Samme ramme som frontfaget og kommunene

Oppgjøret på kirkedelen av KA-sektoren gir en økonomisk ramme på 5,2 prosent, tilsvarende frontfaget og blant andre kommunene (KS-området og Oslo kommune).

For rettssubjektet Den norske kirke (Kirkerådet og bispedømmerådene) settes det av 1,0 prosent av rammen til lokale lønnsforhandlinger med virkning fra 1.10.2024.

Et godt resultat for direkteplasserte stillinger i kapittel 4

Lederne har en del medlemmer i unormerte stillinger i kapittel 4. Disse får et tillegg på 4,1 prosent fra 1.5.2024.

Lokale forhandlinger for ansatte og ledere i kapittel 3 og 5

Den fremforhandlede rammen i det sentrale oppgjøret vil gi en indikasjon på hvilken ramme arbeidsgiver skal forholde seg til i de årlige forhandlingene for ansatte i kapittel 3 og 5 som skal være lokalt. For de aller fleste vil disse forhandlingene gjennomføres over sommeren.

Det gis en god beskrivelse i Hovedtariffavtalens kapittel 3 om hvordan de årlige forhandlingene skal gjennomføres og vi anbefaler våre medlemmer å lese dette.

Hvis ikke deres arbeidsgiver tar initiativ til disse forhandlingene, så anbefaler vi våre medlemmer å ta dette opp med egen arbeidsgiver slik at det kan settes i gang forhandlinger.

Her er linken til avtalen. Den aktuelle bestemmelsen finner du fra side 42 i avtalen.

 

Hovedtariffoppgjøret for organisasjonsmedlemmer

Det ble brudd i hovedtariffoppgjøret for organisasjonsmedlemmer i KA. 

Tirsdag 18. juni forhandlet Lederne med Hovedorganisasjonen KA om den såkalte organisasjonsavtalen. Dette er en hovedtariffavtale som gjelder medlemsvirksomheter i KA som ikke er organer i den norske kirke. Forhandlingene endte i brudd, og det vil gå til mekling. Det blir mest sannsynlig mekling over sommeren.

Lederne er en av 11 organisasjoner som nå har brutt forhandlingene.

Publisert i Nytt fra Lederne