Høyesterett har satt endelig punktum for spørsmålet om individuell ettervirkning

Ledernes medlemmer i Coop Økonom vant frem i sak om individuell ettervirkning, i dom fra Gulating lagmannsrett 23. januar. Denne dommen valgte imidlertid Coop Økonom å anke til Høyesterett og Ledernes medlemmer innleverte tilsvar.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Canva
Dato

Nå har Høyesteretts ankeutvalg tatt stilling til anken og fattet en enstemmig beslutning om at anken ikke tillates fremmet for Høyesterett. Dommen fra Gulating lagmannsrett av 23. januar er da rettskraftig og våre medlemmer i Coop Økonom har vunnet en full seier.

Advokat Alf Kåre Knudsen.
Advokat Alf Kåre Knudsen. Foto: Ræder Bing.

Advokat Alf Kåre Knudsen som har representert saksøkerne for ting- og lagmannsrett, samt har inngitt anketilsvar for Høyesterett, kan melde om fornøyde butikksjefer som er glade for å bli hørt.

– Saksøkerne opplevde at arbeidsgiver uten tariffgrunnlag og ensidig satte en strek over en stor del av lønnsvilkårene deres, og byttet ut lønnselementer fordi de ønsket å innføre et nytt lønnssystem. Dette slo lagmannsretten ned på, etter at tingretten først aksepterte dette.

– Vilkårene som fulgte av den lokale særavtalen, er nå blitt en del av butikksjefenes arbeidsavtale. For Høyesterett argumenterte vi med at Høyesterett allerede har tatt stilling til spørsmålet om tariffavtaler har individuell ettervirkning (Grefsenhjemmet II, HR-2021-1193-A) og at saken således ikke reiste spørsmål av interesse utenfor foreliggende sak.

Partshjelp
Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.
Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen. Foto: Håkon Holo Dagestad.

Forbundsleder Audun Ingvartsen er glad for at det nå foreligger en endelig rettsavklaring og at våre medlemmer har vunnet frem.

Lederne erklærte partshjelp i saken ved lagmannsrettsbehandlingen. Partshjelpen var særlig begrunnet i to forhold. Det ene var ønsket om å sikre at de rettslige avklaringene knyttet til individuell ettervirkning ble etterlevet. Det andre – og uavhengig av ettervirkning – var behovet for å ta til motmæle mot Coop Økonom og Virkes anførsler knyttet til forståelsen av enkelte bestemmelser i Lederavtalen.

– Dette var viktige og prinsipielle spørsmål for oss, som vi er veldig glade for å ha fått medhold i, sier forbundsleder Ingvartsen.

Individuell ettervirkning

Når det gjelder individuell ettervirkning følger lagmannsretten i «Coop-saken» opp avklaringene fra Grefsenhjemmet II, Undervisningstillegg-saken (LB-2022-26470) og Grefsenhjemmet III (AR-2023-36).

I ettervirkningssammenheng er dommen en illustrasjon av individuell ettervirkning etter opphør av særavtale, der den overordnede tariffavtalen (Lederavtalen) ikke har egne lønnsbestemmelser, og altså ikke hadde bestemmelser om det særavtalen regulerte. Individuell ettervirkning blir ikke da utelukket av hovedavtalen/parallellavtalens bestemmelser om opphør av særavtale.

Advokat Oddvar Lindbekk.
Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co.

Advokat Oddvar Lindbekk som representerte Lederne i partshjelp-rollen i Gulating lagmannsrett mener dette er klart og korrekt.

– Det er klart at parallellavtalens § 5-6 ikke som sådan regulerer individuell ettervirkning. Det illustreres blant annet av Virkes, eller for den saks skyld NHOs erklæringer, lenge etter utformingen av parallellavtalen § 5-6 og hovedavtalen § 4-3, om at individuell ettervirkning ikke eksisterte. Da har man ikke samtidig regulert det i disse bestemmelsene.

– Bestemmelsene gjelder ettervirkning av særavtalen som sådan. Når det gjelder hvilken virkning disse bestemmelsene kan ha for individuell ettervirkning, må man her som ellers se på hva slags tariffregulering vi står overfor.

– Når overenskomsten ikke inneholder lønnsbestemmelser, blir ikke lønnen kr. 0,- av den grunn. Overenskomsten/Lederavtalen stenger heller ikke for individuell ettervirkning. Tvert imot inviterer tariffavtalen til både lokal og individuell lønnsfastsettelse, og den kan ikke da samtidig utslette slik lønnsfastsettelse.

Tid for å se fremover

Lederne er glad for at saken, som ha pågått i snart fire år, nå har blitt endelig avklart slik at våre medlemmer igjen kan ha fullt fokus på jobben som butikksjef.

Forbundsleder Audun Ingvartsen håper nå at partene lokalt raskt kan sette seg ned for å finne gode løsninger for både butikksjefer og Coop Økonom fremover.

– Lederne sentralt vil støtte opp om dette arbeidet, sier forbundsleder Ingvartsen.