Hovedstyremøte i Lederne i 2023

Avdelingsmøter og hovedstyremøte avholdt i Lederne

I løpet av to måneder har alle avdelingsmøtene og hovedstyremøtet blitt avholdt. Det har vært hektiske måneder, og medlemsdemokratiet har blitt konsolidert ytterligere i organisasjonen.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Etter knappe to år med Ledernes nye medlemsdemokrati, var det nå tid for å gjennomføre avdelingsmøter i alle geografiske og bransjerelaterte avdelinger.

Målet for avdelingsmøtene er å oppsummere hva som har skjedd siden innføringen av det nye medlemsdemokratiet, og at hver avdeling har holdt valg for de lokale representantene til styrene sine.

Verdifulle avdelingsmøter

Valgbestemmelsene i medlemsdemokratiet er slik at de sentrale posisjonene (forbunds- og nestleder, kongressdelegater, hovedstyremedlemmer og kontrollutvalg) står til valg hvert fjerde år. Representanter for avdelingsstyrene og bedriftsgruppene blir valgt for henholdsvis to og ett år om gangen.

Alle de 18 avdelingsmøtene ble gjennomført av forbundsledelsen i perioden 23. januar til 23. februar. Generalsekretær Stein Zander har i tillegg vært med ved enkelte anledninger. De fleste møtene ble avholdt fysisk, og noen måtte gå digitalt.

– Selv om dette har vært en hektisk periode, ikke minst for avdelingsstyrene og rådgiverne, så er det veldig inspirerende for oss å møte menneskene i organisasjonen vår. Vi får hilse på og bli kjent med representantene og medlemmer, og det er verdifullt, sier forbundsleder Audun Ingvartsen.

Inspirerende og verdifullt

Under etableringen av det nye medlemsdemokratiet ble det uttrykt et oppriktig ønske om at forbundsledelsen skulle prioritere å være ute i organisasjonen for å inspirere og bli inspirert, og å få uttrykt ønsker om organisasjonens retning. Tilbakemeldinger og samhandling er viktig for begge parter;

– Denne runden med avdelingsmøter har vært full av verdifulle erfaringer. Mange avdelinger har veldig interessante planer, og det blir spennende å følge utviklingen i tiden fremover for alle avdelingene, sier forbundsleder Audun Ingvartsen.

Ingvartsen synes fokuset fremover bør være på å gjennomføre aktiviteter som medlemmene våre nyter godt av, og at avdelingene kan lære av hverandres positive tiltak.

Hovedstyremøtet

I etterkant av avdelingsmøtene hadde hovedstyret sitt første møte i 2023, der det overordnede fokuset var forberedelser til kongressen, og gjennomgang av saker som skal behandles der.

I løpet av hovedstyremøtet, som varte i to dager, ble de innkommende sakene fra hver avdeling diskutert og gjennomgått, og disse skal videre innstilles av hovedstyret til kongressen.

 

Publisert i Nytt fra Lederne