Jana leder barnehage sammen med noen unger

Barnehageledere må få kompetanseløft

- Som barnehagestyrer er det avgjørende å holde seg faglige oppdatert på god ledelse. Det gjør jeg ved å benytte meg av Ledernes kurs- og kompetansetilbud. Her lærer jeg alt fra overordnede lederteorier, til praktiske teknikker som for eksempel å redusere sykefravær, sier Jana Jarosova.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Fartein Rudjord
Dato

Da Jana startet i jobben som barnehagestyrer Hasselbakken FUS-barnehage var sykefraværet blant de ansatte skyhøyt. Dette ønsket Jana å gjøre noe med fordi hun så hvordan sykefraværet rammet kvaliteten på tilbudet til barna. Hun benytter teknikkene for oppfølging og forebygging av sykefravær som hun hadde lært på kurs hos Lederne. Les hvordan Jana med sitt systematiske arbeid klarte å redusere sykefraværet drastisk. Jana har lært å bygge en sterk organisasjonskultur hvor høyt nærvær er en grunnleggende faktor i arbeidet.

Benytter kurstilbudet

– Barnehagestyreren går foran som en rollemodell. Det er avgjørende å holde seg oppdatert som leder. Jeg benytter medlemstilbudet til Lederne for å bli en bedre leder. Jeg har i tillegg til å ta enkeltkurs, også deltatt på den store Årskonferansen. Den er fullspekket med lærerikt program og spennende foredragsholdere som løfter frem ulike aspekter av lederrollen. Jeg deltok selvsagt også på Barnehagekonferansen i 2016 hvor jeg fikk muligheten til å ta med meg hele Ledergruppa. Lederne har bidratt til at jeg har fått mulighet til å formalisere min kompetanse innen coaching og veiledning på masternivå gjennom sitt videreutdanningsfond. Her kan medlemmene søke om økonomisk støtte til utdanning, forteller Jana.

Hvorfor være medlem i Lederne?

– Å være leder i en barnehage er utrolig givende og lærerikt, men også utfordrende og krevende. Dette er en bransje som har veldig mange interessenter man må forholde seg til hver eneste dag. Å møte krav fra ulike hold kan føre til at en opplever å bli dratt i alle retninger. I slike tider er det godt å støtte seg på en arbeidstakerorganisasjon med godt lederskap i fokus. Gjennom rådgiving og tilbud om arbeidsrettslig og privatrettslig hjelp kan man få hjelp til de fleste rettsområder. I tillegg til en rekke andre medlemsfordeler kan barnehageledere dra god nytte av lederutvikling i form av støtte til videreutdanning, konferanser, temakurs eller tillitsvalgtkurs hos Lederne.
Dette er en organisasjon som er inne i en god tid med fornyelse og utvikling. De har nylig satt sine medlemmer i fokus gjennom en omfattende og inkluderende strategiprosess. Dette vil vi medlemmer dra nytte av også i fremtiden, mener Jana.

Relasjonsbygging i barnehagen

– Barnehageledere, men også ansatte for øvrig, er gode relasjonsbyggere. De legger til rette for barns utvikling på ulike måter og de er rågode på pedagogikk. Når det er sagt, så ønsker jeg et større fokus på faget lederskap i utdanningssystemet. Både i teori og på praktiske øvelser. Samfunnet endrer seg raskere enn noensinne og nyutdannede ledere i barnehagen kjenner blant annet lite til ulike endringsmodeller og teorier. De fleste leder avdelinger og barnehager etter beste evne uten de nødvendige verktøy som burde være en selvfølgelighet. Mange velger å ta masterutdanning for å skaffe denne kompetansen som gjør en bedre i stand til å utøve rollen sin. Dette bør Kunnskapsdepartementet gjøre noe med. Det trengs en helhetlig vurdering av sektor og løfte denne opp på flere nivåer, mener Jana som sitter i sentralstyret til Lederne. Hun er en av pådriverne bak Ledernes nye storsatsing på barnehagesektoren. Jana oppfordrer alle barnehageledere i organisasjonen til å verve en kollega.