– Betryggende at hovedlinjene i olje og gass videreføres

I en pressemelding fra Olje- og energidepartementet skriver departementet at Granavollen-erklæringen, som ble lagt fram torsdag kveld 17. januar, slår fast at Regjeringens overordnede mål i energipolitikken er effektiv og lønnsom utnyttelse av energiressursene, basert på forutsigbare rammevilkår og høy verdiskaping i Norge. For alle praktiske formål betyr det at dagens rammevilkår ligger fast og ikke endres.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Organisasjonen Lederne, som organiserer flere tusen ledende ansatte i petroleumsnæringen og leverandørindustrien, mener det er betryggende at den utvidede regjeringen viderefører hovedlinjene i petroleumspolitikken. Dette er viktig for å sikre arbeidsplasser og vil fortsatt sikre store inntekter til fellesskapet. Det som imidlertid er skremmende er at deler av opposisjonen synes å ville avvikle landets største

Her ser du forbundsleder i Lederne - Audun Ingvartsen
Forbundsleder Audun Ingvartsen.

inntektskilde raskest mulig, uten per i dag å ha alternativene klare, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i en kommentar til regjeringsplattformen som ble lagt fram 17. januar.

– Vi er selvsagt innforstått med at petroleumsnæringen vil bli faset ut på sikt, og at andre og fornybare energikilder fases inn. Men dette må skje over tid og på en slik måte at man ikke kaster tusenvis av arbeidstagere ut i arbeidsledighet, samtidig som ren gass erstattes av kull og andre forurensende energikilder, sier han.

Effektivt og lønnsomt

I en pressemelding fra Olje- og energidepartementet skriver departementet at Granavollen-erklæringen, som ble lagt fram torsdag kveld 17. januar, slår fast at Regjeringens overordnede mål i energipolitikken er effektiv og lønnsom utnyttelse av energiressursene, basert på forutsigbare rammevilkår og høy verdiskaping i Norge. For alle praktiske formål betyr det at dagens rammevilkår ligger fast og ikke endres.

– Lederne støtter dette synet. Dette vil sikre langsiktige rammebetingelser slik at man får tid nok til nødvendig omstilling. Det er ikke slik at klimamålene er avhengige av raskest mulig avvikling av petroleumsnæringen. Alternativ energikilde i store deler av verden er fortsatt kull, selv om fornybare energikilder er på full fart inn. Kull er den desidert mest forurensende energikilden man har, og man løser iallfall ingen klimamål ved å avvikle ren norsk gass som energikilde, sier Ingvartsen.

Ingvartsen legger til at han er innforstått med at det i forhandlingene mellom de fire regjeringspartiene har vært harde diskusjoner om blant annet leterefusjonsordningen og klimatiltak, noe som kunne gitt store utslag for olje- og gassvirksomheten, men at en oppnådd enighet fortsatt vil gi stabile rammevilkår for næringen.