Synnøve Søraa i Lederne.
Tett på et medlem

Butikkledernes tidstyver

Lederne-medlemmet og fagansvarlig for «Smarte butikker» i Coop Nordvest SA, Synnøve Søraa, har gjort det til en livsstil å bekjempe tidstyver på jobb og i fritiden. Derfor skaffet hun seg en bobil, og får gjort mye mer enn før. Konseptet «Smarte butikker» omhandler hvordan butikkledere i dagligvarebutikkene kan spare tid i hverdagen.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Privat
Dato

Synnøve Søraa er egentlig ingen bobil-person, men etter å ha innsett hvor mange butikker hun skulle besøke, i et område som strekker seg fra Orkanger til Sognefjorden, så var valget enkelt.

– Jeg innså at for hver butikk jeg skulle besøke, så hadde jeg måttet kjøre og finne frem, søke etter og booke et hotell like i nærheten, kjøre til og fra butikken, og så videre. Det hadde gått veldig mye tid på planlegging og transport. Bobil ble et veldig effektivt og godt alternativ til det, forklarer Søraa.

«Smarte butikker»

Konseptet «Smarte butikker» startet i region Nordvest, og formålet var å få enda flere fornøyde kunder ved å effektivisere driften og frigi ekstra tid til de ansatte i dagligvarebutikkene. Etter to vellykkede pilotprosjekter ble konseptet klart for utrulling på høsten i 2021.

– «Smarte butikker» handler om team og lagarbeid, å bekjempe tidstyver, og å kontinuerlig lære og forbedre oss. Det er kjernen i konseptet, og summen av dette gjør oss mer samstemt og effektive i hverdagen, sier Søraa.

Imidlertid er det mange oppfatninger om det å være effektiv. Noen mener at det er å være aktiv hele tiden, mens andre forbinder det med å jobbe fortere og bli ferdig med alle oppgavene.

– Ofte er det slik at man ikke har mulighet til å bli ferdig med alle oppgavene, og det kan føles overrumplende. Særlig i slike situasjoner, men også generelt, er det mest avgjørende å beholde overblikket, identifisere hva som skal gjøres, og å velge de viktigste oppgavene til rett tid.

Det å sørge for at du får tid til å underbygge dine medarbeideres evne til å gjøre en best mulig innsats, er en veldig viktig del av butikklederrollen.

Jobbe smartere

Salgssjefen tror ikke at dagligvarehandelens største potensial ligger i at alle skal jobbe så mye fortere. Når det jobbes fortere, gjøres det ofte flere feil. At det skal jobbes litt smartere har Søraa derimot stor tiltro til.

– Som Albert Einstein sa, så er det ingenting som er så dumt som å repetere den samme feilen om og om igjen, og forvente et annet resultat. Hvis du opplever at du ikke kommer noen vei med å forbedre prosessene i butikken, så er det bedre å prøve noe annet og se om det fungerer bedre.

For at kunden skal bli tilfreds, så må medarbeiderne ha det de trenger av oppfølging, bli sett og hørt, og få skryt underveis, forklarer hun.

– Still deg de grunnleggende spørsmålene: Hva skal jeg levere som butikksjef, til de ansatte og ut til kunden? Hva bruker jeg tiden min til, og gjør jeg oppgaver som andre like gjerne kunne ha gjort? Det å sørge for at du får tid til å underbygge dine medarbeideres evne til å gjøre en best mulig innsats, er en veldig viktig del av butikklederrollen.

Accordion

  • - Vær nysgjerrig – se om det er noe som kunne gjøres enklere og bedre
    - Ikke la oppgavene være personavhengige, og ha fokus på forbedringer av prosessene
    - Vær åpen for nye metoder
    - Involver og inkluder medarbeiderne, og la teamet drive prosessene
    - De fleste beslutninger bør gjøres i fellesskap

Identifisere tidstyvene

For å kunne jobbe smartere og mer effektivt, er det avgjørende å finne tidstyver i butikken, ifølge Søraa. En stor del av løsningen handler om å klare å redusere dem til et minimum, eller fjerne dem helt. Prosjektet «Smarte butikker» har identifisert åtte tidstyver, der alle påvirker hverandre i ulik grad;

1. Overproduksjon
2. Lager
3. Feil og mangler
4. Transport og bevegelse
5. Overarbeid
6. Svinn
7. Venting og leting
8. Uutnyttet kompetanse

Alle tidstyvene i listen kan forsterke hverandre, og det er særlig tidstyven «overproduksjon» som kan ha mange negative konsekvenser.

«Overproduksjon» betyr at butikken har bestilt for mange varer. Dette fører som regel til blant annet kaos på lageret, svinn, feil og mangler, venting og leting, mindre fremkommelighet, og at man bruker mye tid på å håndtere varer som i utgangspunktet er unødvendig å bruke tid på.

– Det å bestille rett er ikke lett, men det å jobbe med å finne den beste metoden for å bestille riktig er viktig.

Søraa har ett overordnet sett med råd til butikksjefer som sliter med tidsklemma;

– Dersom du føler at du ikke har tid til noe annet enn å holde hodet over vannet, så stopp opp og ta deg tid til å identifisere de største tidstyvene deres. Finner du en av dem, og fjerner den, så har du frigjort tid til å identifisere en annen, avslutter Søraa.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler

Publisert i Medlem, Nytt fra Lederne