Pensjonsrådgivning – Nytt medlemstilbud

Pensjon er et svært viktig og komplisert område, regelverket er stadig i endring, og informasjonsbehovet er stort. Lederne utvider nå samarbeidet med en av Norges fremste eksperter på pensjon, slik at du får et bedre tilbud.

Foto
Getty
Dato

Regelverket for pensjonsordninger er i stadig endring og det kan være komplisert å orientere seg. Lederne og Formue Pensjonsrådgivning AS har i en årrekke hatt et samarbeid om pensjonsrådgivning for de over 59 år. Pensjonsrådgivning til medlemmene utvides nå betydelig med tilbud som også omfatter de yngre.

– Vi får mange henvendelser om pensjon fra både tillitsvalgte og medlemmer. Det er et komplisert område og det er mange spørsmål der ute. Det er en stor glede å kunne utvide tilbudet knyttet til pensjonsrådgivning for medlemmene våre, sier Inger Kringlebotten som er leder for marked og kommunikasjon i Lederne.

Hva består Ledernes pensjonstilbudet av?

Formue Pensjonsrådgivning

Formue Pensjonsrådgivning AS består av et erfarent team som spesialiserer seg på pensjon. Teamet tilbyr uavhengig og objektiv rådgivning hvor kundens interesse alltid skal komme først. Kombinasjonen av sterk faglig kompetanse og uavhengighet, gir deg tryggheten og innsikten du trenger for å ta valgene som er riktig for deg og din fremtid.

Formue har fokus på at det handler om mye mer enn bare alderspensjon, og at små justeringer fort kan få store konsekvenser.

Inger Kringlebotten

– Vi har stor sans for Formues fokus på livsfaseøkonomi. Pensjonen påvirkes av hendelser gjennom livet, og det er ulike ting en bør tenke på i de forskjellige fasene. Når man snakker om pensjon er det fjernt for mange fordi det ligger så langt frem i tid, men hva om du blir ufør? Har du tenkt på etterlattepensjon, og hvordan påvirker egentlig ulønnet fødselspermisjon pensjonen? Dette er viktig å bevisstgjøre om, fortsetter Kringlebotten

Pensjon i praksis – digitalt kurs for medlemmer

Pensjon kan oppleves som sammensatt og komplisert. I kurset kombineres jus med økonomi og teori med praksis. Kurset er med andre ord praktisk rettet og hjelper deg til å finne frem i pensjonsjungelen.

Målsettingen er å gi den enkelte en bredere pensjonsforståelse og et godt grunnlag for å kunne treffe riktige valg.

– Lederne er så heldige å få Formues mest erfarne rådgivere til å holde kursene for oss. De kan pensjon til fingerspissene, og det kommer Ledernes medlemmer til gode. Vi håper at så mange som mulig finner tid til å delta. Etter min mening er dette vel investert tid, avslutter Kringlebotten.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler

Publisert i Medlem, Nytt fra Lederne