Hanne Snuruås Nordsteien er medlem i Lederne.

Tett på et medlem: – Tørr å ta sats og involver deg

I denne spalten viser vi frem medlemmene våre, og lar deg bli kjent og inspirert av dem. Denne gangen har vi tatt en prat med Hanne Snuruås Nordsteien, som er prosesstekniker på Gullfaks B.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Privat
Dato
Fortell litt om deg selv!

– Hei, jeg heter Hanne Snuruås Nordsteien, og er en 30-årig prosesstekniker. Jeg har kjemi- og prosessutdannelse fra videregående skole, og videre gikk jeg på den tekniske fagskolen i Vestland. Har vært fem år i Lederne, i Equinoransattes forening (Eqaf) , og jobber i Equinor.

Hva går jobben din ut på?

– Jeg jobber på Gullfaks B, og tar del i den daglige driften ombord på plattformen. Arbeidsdagene er varierte. Min jobb består i å overvåke prosessanlegget, som behandler olje, gass og vann fra brønnene, samt andre viktige hjelpesystemer vi har. I tillegg behandler jeg arbeidstillatelser, forbereder og ferdigstiller vedlikeholdsjobber for andre fag, overvåker status i anlegget og har beredskapsoppgaver.

Hvilke arbeidsoppgaver liker du best?

– Det som er kjekkest på jobb er at ingen dag er lik. Siden jeg jobber turnus, så vet jeg som regel ikke hva som skal skje på jobb, bortsett fra de planlagte arbeidsoppgavene. Ofte får vi muligheten til å medvirke i nye prosjekter. Det er gøy å få være med å påvirke arbeidshverdagen i form av å gjøre det mer brukervennlig og sikkert for oss som skal drifte anlegget.

Hva er de største utfordringene for din bransje fremover?

– Jeg vil si at de største utfordringene vi møter fremover i oljebransjen er et økende vedlikeholdsbehov ombord på de gamle plattformene, og færre personell å spille på. Det forventes mer av fagarbeiderne for hvert år, og nye ansvarsområder blir tildelt stillingstitlene. Det er også en økende forespørsel om å sette vekk arbeid som skulle ha tilfalt fagarbeidere på plattformen, men på grunn av manglende kapasitet blir det satt vekk til andre kontraktører.

Hva gir det deg å være fagorganisert?

– Det å være fagorganisert gir meg trygghet fordi jeg får støtte og hjelp hvis det skulle hende meg eller mine kollegaer noe på jobb eller i fritiden.

Hvorfor er du medlem av Lederne?

– Jeg er medlem av Lederne/Eqaf fordi det er det rette valget for meg. Dette er en fagforening som står sterkt og stiller opp når det trengs. En annen viktig grunn for at jeg er medlem er den gode kontakten man har med de sentrale tillitsvalgte. De stiller opp på kort varsel dersom det skulle være noe jeg trenger hjelp til.

Hva brenner du for i arbeidshverdagen?

– Jeg brenner for et godt arbeidsmiljø, og like muligheter for alle på arbeidsplassen. Her skal alle være med og vi er like mye verdt.

Ditt beste råd til en ung kollega?

– Tørr å ta sats, og involver deg i prosjekter eller arbeid som du trives med. Man blir aldri utlært og man har så mye å lære av andre!

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler

Publisert i Medlem, Nytt fra Lederne