Det nye medlemsdemokratiet tar form

Nå som alle etableringsmøtene er ferdige, er neste skritt kongressen den 10. - 11. juni.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Fartein Rudjord
Dato

Alle de 18 nye avdelingene er nå etablert, hvor av 13 avdelinger er geografiske og 5 er bransjeavdelinger.

Nestleder Liv Spjeld By er veldig tilfreds med at alt har gått så bra innenfor en så kort tidsramme, og i tillegg til at alt måtte tilrettelegges over videomøter.

Demokrati: Kvinne med briller smiler mot kameraet.
Nestleder i Lederne, Liv Spjeld By.

– Til tross for alle begrensningene og hindringene som har oppstått, så er vi veldig glade for at alle avdelingene nå er etablert. De ble etablert etter samme mal, og vi har etterstrebet forutsigbarhet og åpenhet i prosessen. Jeg vil rette en stor takk til valgkomiteene som har bidratt til at etableringsmøtene har vært effektive, og beredt grunnlaget for å sette sammen gode avdelinger, sier Spjeld By.

Nestlederen understreker at hun er spesielt glad for at prosessen har blitt gjennomført på en god, trygg og fortrolig måte.

Ny håndbok

Fremover vil det bli utarbeidet en håndbok for avdelingene som de kan forholde seg til. Den vil inneholde informasjon knyttet til de aktiviteter som avdelingene og avdelingsstyrene etter vedtektene har ansvar for. Man vil blant annet finne retningslinjer for samhandlingen med sekretariatet som blir en viktig del av arbeidet i avdelingsstyrene.

Den vil også inneholde videre informasjon om hvilke elementer økonomien i de nye avdelingene vil bestå av. I tillegg vil man i håndboken kunne finne annen relevant og bred informasjon om styreopplæring, nye nettsider, bruk av sosiale medier, medlemsregister og ikke minst hvordan avdelingene kan engasjere seg i rekrutterings og markedsaktiviteter.