Tre om det nye medlemsdemokratiet

Etableringen av de 18 nye lokale avdelingene nærmer seg slutten, og vi ser at sammensetningen i avdelingsstyrene har endret seg. Det har kommet flere unge inn, og kvinneandelen har økt. Hvordan ser de med nye verv på sine roller fremover?

Tekst
Redaksjonen
Foto
Privat
Dato

Vi hørte med tre medlemmer, alle med nye verv i avdelingsstyrene, om deres tanker rundt den nye organisasjonsmodellen til Lederne.

Avdeling Hordaland
Vidar Nygård er nyvalgt nestleder i avdeling Hordaland.

Vidar Nygård er ny nestleder for avdeling Hordaland, og er spent på fremtiden. Siden 2019 har han vært avdelingsleder i avd. 73 Bømlo, og har trivdes godt med det.

– I avdeling Bømlo har vi hatt et godt fungerende styre, og av de syv så er det jeg som blir med videre. Vi har gjort mye for å samle våre lokalmedlemmer, på tvers av forskjellige bransjer, til diverse arrangementer. Dette skal jeg videreføre i den nye avdeling Hordaland, sier Nygård.

For å sikre at lokalmedlemmene blir oppdatert på en best mulig måte har han hittil sendt ut informasjon som kommer fra Lederne sentralt via mail og på Facebook-siden. Han informerer jevnlig om det nye medlemsdemokratiet, hva lokalstyret har jobbet med, og veien fremover.

– Jeg ser veldig frem til å jobbe i det nye avdelingsstyret. At vi får fordelt arbeidsoppgavene der, og staket ut en god kurs for hvordan styret skal arbeide slik at de omtrent 1200 lokalmedlemmene blir ivaretatt på en best mulig måte, sier Nygård.

Avdeling Finnmark
Inger Kjellmo er ny nestleder i avdeling Finnmark.

Den nye nestlederen i avdeling Finnmark heter Inger Kjellmo. Hun har tidligere hatt organisasjonsverv i Lederne, og er nå klar for nestledervervet.

– Dette blir kjempespennende, og dette ser jeg virkelig frem til. Jeg har sett på den nye organisasjonsstrukturen, og tror at den vil sikre en sterkere og mer synlig organisasjon her i nord, sier Kjellmo.

Kjellmo forklarer videre at hun tror organiseringen av Finnmark til en stor avdeling vil medføre at de lokale avdelingene i større grad kan knytte et nærere nettverk, samarbeide og lære av hverandre.

– Jeg har stor tro på at dette vil føre til at avdelingene i Finnmark kan jobbe smartere for å sikre utvikling og vekst. Vi vil i tillegg, og i større grad, også kunne jobbe tverrfaglig med ulike prosjekter for hele området, forklarer Kjellmo.

Nå synes hun det blir spennende å jobbe med det nye styret om de oppgavene som ligger i vedtektene for den nye organisasjonsmodellen.

– Koordineringen av forskjellige aktiviteter blir lettere, og ivaretakelsen av medlemmers interesser det samme. Et avgjørende virkemiddel for å oppnå et tettere samarbeid og videre utvikling vil være å sette seg inn i digitale hjelpemidler, mener Kjellmo.

Avdeling Østfold
Den nyvalgte lederen for avdeling Østfold heter Jannike Kvamme.

Jannike Kvamme er ny avdelingsleder for Østfold-avdelingen, og har mye å gjøre om dagen. Butikken hennes har åpnet igjen etter lettelsene i corona-tiltakene i Viken, men hun tar seg tid til å snakke med oss om hennes nye lederrolle.

– Det er med skrekkblandet fryd at jeg går inn i rollen, men det er aller mest spennende. Før jeg ble leder av avdeling Sarpsborg, så visste jeg hva jeg gikk til, men denne gangen er det litt mer åpent. Men vi har hatt et styremøte, og lagt noen foreløpige planer på hva vi skal oppnå fremover, sier Kvamme.

Avdelingen syntes det var lurt å samles før kongressen slik at man ikke starter helt på bar bakke etter kongressen i juni.

– Vi har allerede snakket om et årshjul for aktiviteter vi skal gjennomføre, og utforsket hvilke arrangementer vi skal ha. Dette blir viktigere når avdelingen har blitt større og omfatter flere medlemmer. Jeg tror det blir enklere å fordele ressurser og samordne aktiviteter med den nye organisasjonsmodellen, mener Kvamme.

Ett av arrangementene hun ønsker å få til er verving på Høgskolen i Østfold for å vise frem Lederne, og verve yngre medlemmer.

– Jeg føler at Lederne har mye å vinne på å verve yngre medlemmer, og tror at vervekampanjer for de unge er en riktig vei og gå, avrunder Kvamme.