Enighet i mellomoppgjøret i KA

Fredag morgen kom partene i mellomoppgjøret i KA til enighet, og Lederne er godt fornøyd med resultatet. Det er i tråd med oppgjøret i kommunene, og har en økonomisk ramme på 5,4 prosent.

Tekst
Redaksjonen
Foto
KA
Dato

Mange av Ledernes medlemmer har stillinger som ikke er berørt av de sentrale forhandlingene. For disse stillingene forhandles lønn individuelt og i lokale forhandlinger.

De av våre medlemmer som er berørt av dette oppgjøret har vi fått et godt resultat som ligger over frontfaget. Det økonomiske oppgjøret ser ut som følger:

a) HTA kapittel 4, pkt. 4.6 kirkelig fellesråd/menighetsråd – sentrale tillegg

Med virkning fra 1.5.2023 til ansatte pr. 30.4.2023 i kapittel 4, pkt. 4.6 lønnsgruppe 1-5 gis det sentrale tillegg slik:
Garantilønn og ansiennitetstillegg justeres iht. dette.

Lønns-gruppe 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
1 24 600 24 600 24 600 24 600 24 600 24 600 24 600
2 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 24 700
2b 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 24 700
3 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 24 200
4 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 27 000 28 000
4b 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 27 000 28 000
5 26 000 26 000 26 000 26 000 28 000 31 000 38 000

b) HTA kapittel 4, pkt. 4.6 – kirkelig fellesråd/menighetsråd – stillinger uten fastsatt garantilønn

Til ansatte i lønnsgruppene 5160, 5242, 5241, 5246, 5104, 5219, 5201, 5102, 5224, 5245, 5260 og 5199 gis et lønnstillegg på 4,9 prosent av den enkeltes grunnlønn pr 30.4.2023. Virkningsdato er 1.5.2023. Dette gjelder ikke for de som lokalt er knyttet til en bestemt lønnsgruppe 1 til 5, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.5.7.

c) HTA kapittel 4, pkt. 4.7 – rettssubjektet Den norske kirke – sentrale tillegg

Til ansatte i lønnsgruppene 0922, 1555, 1537, 0937, 1065, 0936, 1408, 0950, 1129, 1116, 1069, 1130, 1126, 1011 og 1198 gis et lønnstillegg på 6,1 prosent av den enkeltes grunnlønn pr 30.4.2023, minimum kroner 37 500. Virkningsdato er 1.5.2023. Garantilønn i lønnsgruppene økes tilsvarende.

d) HTA kapittel 4, pkt. 4.7 – rettssubjektet Den norske kirke – Unormerte stillinger med garantilønn

Til ansatte i lønnsgruppene 0935, 0933, 1465, 1466, 1055, 1056, 1072, 1211, 1407, 1409, 1433, 1363, 1364, 1434, 1091, 1113, 1071, og 1420 gis et lønnstillegg på 6,8 prosent av den enkeltes grunnlønn pr 30.4.2023, minimum kroner 42 000. Virkningsdato er 1.5.2023. Garantilønn økes tilsvarende

e) HTA kapittel 4, pkt. 4.8 Unge arbeidstakere garantilønn pr. 1.5.2023

Avlønning og tabell oppdateres i tråd med protokoll fra HTA-oppgjøret i 2022, og resultatet av årets oppgjør.

f) HTA kapittel 3, pkt. 3.5 Avlønning hovedtillitsvalgt/ områdetillitsvalgt/ fellestillitsvalgt

Med virkning fra 1.5.2023 heves minimumsavlønning av frikjøpt hovedtillitsvalgte/ områdetillitsvalgte/ fellestillitsvalgte med hel permisjon etter Hovedavtalen del B § 9-6 til kr 504 000.

Publisert i Nytt fra Lederne