Fem medlemmer om arbeidsglede

Hvordan vi jobber med å skape trivsel, motivasjon og glede for oss selv og andre gjennom arbeidsdagen er ulikt fra menneske til menneske, og fra sektor til sektor. Vi spurte fem av våre medlemmer.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Privat
Dato
Siw Linda Kvame er medlem i Lederne.
Siw Linda Kvame, avd. Møre og Romsdal – arbeid og inkludering

 

Hva er arbeidsglede for deg?

– Arbeidsglede for meg er når eg kjenner at eg gledar meg til å komme på jobb fordi eg har meiningsfulle oppgåver som utfordrar meg. At eg trivst og har gode kollegaer som eg opplever eg kan stole på, at dei bryr seg og tar vare på kvarandre. Og at ein ser at den jobben ein utfører faktisk får positive effektar forandre og ein sjølv.

Hva motiverer deg i jobben?

– Det som motiverar meg mest i jobben min er å få lov til å hjelpe andre til å ha det godt i sine eigne liv. At dei får lov til å bruke sine evner og ressursar på ein slik måte at dei opplever at dei har ein plass i samfunnet og at det utgjer ein forskjell for folk rundt dei om du er der eller ikkje. Å sjå folk utvikle seg, ta nye steg og mestre nye ting er virkelig inspirerande! Samarbeid med andre der ein opplever å ha felles mål og at ein kan tenke nytt og vere kreativ er viktig for meg.

Hvilke tiltak har dere for å skape et godt arbeidsmiljø på jobben din?

– Vi legger stor vekt på godt arbeidsmiljø, og arbeider kontinuerlig med det. Både små og store sosiale møtepunkt der vi bygger relasjon er viktig. Den mest kjærkommne er nok «Hamburger-lunsjen» som vi har når vi har behov for noko ekstra. Faste møter og diskusjonsforum for å ta opp saker av ulik karakter, og kommunikasjon, er alfa og omega for at ein organisasjon skal kunne fungere best mogleg. Og sist, men ikkje minst, vi må feire dei små begivenheter og bragder. Sjå kvarandre og hjelpe kvarandre til å sjå dei små måla vi når i kvardagen. Det er ikkje berre dei store måla som betyr noko.

 

Sigurd Rykkje Lønneid er ansatt i Lederne.Sigurd Rykkje Lønneid, fagforeningen Lederne

 

Hva er arbeidsglede for deg?

– Lederne har medlemmer i en rekke ulike bransjer. Som jurist er problemstillingene man skal løse derfor svært varierte, og til tider ganske avanserte. Arbeidsglede for meg er mestringsfølelsen man får av å finne en løsning, og ikke minst gleden man får av å ha hjulpet medlemmer med de problemstillingene de står overfor. Jeg får også mye glede ut av det sosiale aspektet som følger med stillingen: Det faktisk å få møte og samhandle med medlemmene våre ansikt til ansikt.

Hva motiverer deg i jobben?

– En stor motivasjon er følelsen av at jeg oppnår noe med det jeg gjør hver dag på jobb, å kunne se at innsatsen faktisk fører til en bedre hverdag for medlemmene våre. En annen stor motivasjonsfaktor er det faglige miljøet på kontoret. Lederne har rekruttert inn mange utrolig dyktige fagfolk. Å få arbeide med, og ikke minst lære av disse, er helt klart en stor motivasjonsfaktor.

Hvilke tiltak har dere for å skape et godt arbeidsmiljø på jobben din?

– I Lederne opplever jeg først og fremst at det er veldig god kommunikasjon mellom ledelsen og de ansatte. Jeg tror kanskje dette er det viktigste «tiltaket» vi har for å skape, og ikke minst beholde et godt arbeidsmiljø. Ellers har vi ukentlige møter med alle de ansatte, der både det faglige og det sosiale er i fokus. Vi har også opprettet en sosialkomité der en gruppe ansatte frivillig har tatt på seg ansvaret for sosiale arrangementer både i og utenfor arbeidstid.

 

Heidi Vargeid er medlem i Lederne.Heidi Vargeid, avd. Østfold – kommunal sektor

 

Hva er arbeidsglede for deg?

– Jeg opplever arbeidsglede når jeg jobber sammen med, og for andre. Når vi har gode arbeidsøkter som bærer frukt, når vanskelige situasjoner eller samarbeid ender i bedre samarbeidsklima etter gode dialogmøter. Jeg får arbeidsglede når vi har tenkt sammen
utenfor boksen og løst vanskelige saker.

Hva motiverer deg i jobben?

– Jeg blir motivert når jeg har lykkes i å få med de ansatte på å jobbe mot et mål, kanskje til og med endre arbeidsform, og at de opplever at det blir til det bedre. I tillegg gir det en god følelse når de ansatte har tillit til meg og kan komme med vanskelig saker, og vi lykkes i å gi brukerne riktig tjenester til riktig tid.

Hvilke tiltak har dere for å skape et godt arbeidsmiljø på jobben din?

– Jeg mener at relasjonsbygging er en svært viktig del av å skape et godt arbeidsmiljø. Som leder forsøker jeg å se medarbeiderne, være oppmerksom på jobben de gjør, ha en åpen dør og lytte til hva de har å si. Alle ansatte har et ansvar for å bidra inn til et godt arbeidsmiljø, men vi har en trivselskomitè som sikrer at vi opprettholder hyggelige, sosiale tiltak. I tillegg har vi flere spontane sosiale treff.

 

Carina Willander er medlem i Lederne.Carina Willander, avd. Stor-Oslo – barnehage

 

Hva er arbeidsglede for deg?

– Arbeidsglede for meg er variasjonen dagen i barnehagen gir. I løpet av en dag kan jeg gjøre alt fra å leke med barn, ha en støttende og utviklende samtale med en ansatt og avslutte dagen med å fikse oppvaskmaskinen.

Hva motiverer deg i jobben?

– Motivasjon for meg er når jeg får utviklet meg selv, og tilegne meg ny kunnskap. Det er viktig for meg at det ikke blir for kjedelig og rutinebasert. Det gir meg stor glede å hjelpe andre til læring, støtte barn og familier som strever og mulighetene til å være betydningsfull for kollegene mine. Det å se at barn får oppleve dager med mening og at de blir møtt av voksne som ønsker å være med barna for å hjelpe dem, gir jobben mening.

Hvilke tiltak har dere for å skape et godt arbeidsmiljø på jobben din?

– Vi er opptatt av at vi skal ha det fint sammen både på jobb og privat, gi rom for å være oss selv og bli kjent. Vi legger også til rette for sosiale aktiviteter på fritiden og skape felles opplevelser. Vi leker mye sammen, jobber med faglig utvikling og er rause med hverandre.

 

Olav Andre Algrøy er medlem i Lederne.Olav Andrè Algrøy, avd. Teknikere Olje og Gass

 

Hva er arbeidsglede for deg?

– Arbeidsglede for meg er å trives med arbeidshverdagen. Et godt arbeidsmiljø med god takhøyde, humor og omtenksomme kollegaer gir meg slik trivsel. Det å glede seg til å reise offshore er en fantastisk følelse.

Hva motiverer deg i jobben?

– Å ha meningsfylte arbeidsoppgaver med tilstrekkelig tid til å gjennomføre oppgavene på en god måte, og kjenne på mestringsfølelsen. Det å bygge gode team som sammen løser oppgaven med å benytte det beste av ulik kompetanse og erfaring.

Hvilke tiltak har dere for å skape et godt arbeidsmiljø på jobben din?

– Det er et felles ansvar å skape et godt inkluderende arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Mine bidrag inn i et godt arbeidsmiljø er å fremme samarbeid, dele kunnskap, søke åpenhet og anerkjenne og verdsette gode prestasjoner fra mine kollegaer. Arbeidsmiljø er ferskvare og må jobbes med hver eneste dag. Arbeidsgiver må legge til rette, og vi som ansatte må ta ansvaret for å skape det.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler

Publisert i Medlem