Lærer mye av å være tillitsvalgt

Christina Stalheim og Sandra Instefjord er begge tillitsvalgte i Fretex. De angrer ikke på at de tok utfordringen, for de lærer stadig noe nytt og opplever å bli verdsatt.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
Paul S. Amundsen
Dato

Christina, som holder til i Bergen, har bachelorgrad i sosiologi. Sandra har sin arbeidsplass i Førde, er utdannet pedagog, og har tidligere jobbet som lærer. De har litt ulike jobber, men begge har som oppgave å få folk i arbeid. Fretex Jobb er Norges største arbeids- og inkluderingsbedrift, og jobber i samarbeid med NAV om arbeidstiltak for mennesker som trenger litt hjelp til å finne sin vei inn i arbeidslivet.

Samarbeider

Både Christina og Sandra har vært i tillitsvalgtrollen i rundt halvannet år, og får stadig nye erfaringer.

– Jeg ble spurt av teamlederen min, som mente at jeg passet i en slik rolle, og jeg er ikke så flink til å si nei. Jeg oppdaget raskt at det er en fin anledning til å få innsikt i prosesser på arbeidsplassen, og jobbe for gode relasjoner, forteller Christina.

Sandra hadde nylig begynt å engasjere seg i fagforeningsarbeid og meldt seg inn i Lederne. Under sitt første medlemsmøte meldte hun seg til tillitsvalgtrollen da stillheten ble litt i lengste laget.

– Læringskurven ble bratt, kommenterer hun.

De to er hovedtillitsvalgt for hvert sitt Fretex-selskap, men samarbeider tett. Det gir dem trygghet i rollen.

Rollen er givende og utfordrende. Du får god opplæring og mye støtte. Jeg vil virkelig oppfordre andre til å bli tillitsvalgt. Man lærer så mye som kommer til nytte også i jobben ellers.

Sandra Instefjord

Påvirker

Det finnes mange grunner til å stille opp som tillitsvalgt, og det er ikke vanskelig for dem å finne egen motivasjon.

– Det gir mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag, bli hørt. Vi skal representere engasjerte medlemmer, og gjøre en best mulig jobb for dem, sier Sandra, og Christina legger til:

– Vi forsikrer jo alt annet i livet. Det gir styrke å stå sammen og ha en god faglig rådgivning. Det gir ekstra driv og motivasjon å jobbe for noe som er større enn oss selv. Noen har kjempet fram det vi nå fører videre.

Rollen som tillitsvalgt byr på flere ulike oppgaver. Christina og Sandra deltar i samarbeids- og drøftingsmøter med de to andre foreningene i Fretex som har forhandlingsrett, og de avholder medlemsmøter fire- fem ganger i året. I tillegg blir de kontaktet av medlemmer som trenger støtte i ulike situasjoner.

– Da er det jo ofte utfordrende situasjoner, og vi må forsøke å se en situasjon fra flere vinkler. Vi opplever god støtte fra Lederne sentralt når vi trenger
det, forteller Christina.

– Det er også deltakelse i prosjekter, og arbeid med lønnsforhandlinger og lokale særavtaler, legger Sandra til.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lærer

De to, som begge var uerfarne med fagforeningsarbeid da de ble valgt på forsommeren 2022, har takket ja til mange kurs i regi av Lederne.

– Vi har vært flittige på kurs, og har deltatt på alle tillitsvalgtkursene. Det første var for ferske i rollen, det andre omhandlet forhandlinger, og det tredje handlet om arbeidsrett, forteller Sandra. Christina legger til at de også har vært på kurs om kommunikasjon og tilbakemeldingskultur, som ikke bare er for tillitsvalgte, men åpent for alle medlemmer.

Ingen skal påstå at de to ikke gjør det de kan for å gjøre en god jobb.

– Vi rakk ikke å komme oss på noen kurs før vi deltok i lønnsforhandlinger første gang, men på kurset hadde vi noen erfaringer å diskutere, og fikk stort utbytte av det, forteller Christina.

Sandra trekker frem at det er veldig lærerikt å gå på kurs gjennom Lederne, fordi man da treffer folk med en annen bakgrunn, og får innsikt i andre bransjer også.

Oppfordrer

Så hva vil de si til medlemmer som lurer litt på om de skal våge å stille til valg? De er ikke vonde å be.

– Si ja! Veien blir til mens du går, og du vil få mye ny kunnskap og erfaring. Det gir en fin følelse av å være en del av et lag. Jeg har ikke angret, sier Christina med et stort smil.

Sandra slutter seg til;

– Rollen er givende og utfordrende. Du får god opplæring og mye støtte. Jeg vil virkelig oppfordre andre til å bli tillitsvalgt. Man lærer så mye som kommer til nytte også i jobben ellers.

Christina understreker at det er veldig motiverende å få gode tilbakemeldinger både fra medlemmer som trenger dem, og fra ledelsen, som mener de er veldig «på», stiller godt forberedt, og er innstilt på godt samarbeid:

– All erfaringen vi får med samarbeid både med Lederne og ledelsen i Fretex, er relevant også i jobben vi gjør i det daglige, slår hun fast.

Publisert i Nytt fra Lederne