Første landsmøte i ny modell

Ledernes landsmøte 2022 avholdes lørdag 11. juni på Thon hotel Arena Lillestrøm, og her skal vi gjensidig dele erfaringer om det nye medlemsdemokratiet.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Når landsmøtet åpnes har det nøyaktig gått ett år siden oppstarten av det nye medlemsdemokratiet, og landsmøtet til helgen er det første av sitt slag i ny modell.

Landsmøtet er en ny organisatorisk møteform for Lederne, der det ikke fattes vedtak, men hvor aktuelle fag-, organisasjons- og tariffpolitiske saker kan debatteres. Her møtes æresmedlemmer, kongressdelegatene, hovedstyremedlemmene, ledelsen og ansatte i sekretariatet for å dele informasjon og erfaringer, bli inspirert, og ha gode samtaler om Ledernes fremtidige utvikling.

På landsmøtet skal det i tillegg legges frem regnskapsrapport for siste år, hovedstyrets orientering om året som er gått, og status på organisasjonens vedtatte handlingsprogram.

Etter de nye vedtektene skal landsmøtene avholdes annethvert år, i år hvor det ikke er kongress.

Publisert i Nytt fra Lederne