Arbeid og inkludering

Galvano tar samfunnsansvar

Galvanos historie går tilbake til 1955 hvor man etablerte en industriell satsning som tok sikte på å sysselsette yrkeshemmede i landsdelen Nord-Norge.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

I 2019 gikk selskapet over til konsernmodell, der det ble dannet to datterselskaper. Galvano Industri og Galvano Kompetanse. Hvor Galvano AS står igjen som eget aksjeselskap på eiendom og bygg.

– Vi tar samfunnsansvar!

Galvano kompetanse driver, i likhet med BeiarVekst, sin virksomhet innenfor arbeid- og inkluderingsbransjen, men i en annen del av spekteret. Galvano kompetanse er tilsluttet bransjeforeningen Arbeid og inkludering i NHO Service.

Bedriften har som målsetting å fokusere på enkeltmenneskets behov for utvikling, kompetanse, arbeid og helse. Hovedmålet er å få flest mulig mennesker tilbake i jobb/skole gjennom å kunne tilby flere muligheter og tilpassede løsninger for den enkelte. Deres visjon er «Sammen skapes muligheter», og verdiene er raus, pålitelig, kompetent.

– Gjennom de arbeidsretta aktivitetene som vår bedrift er leverandør på, viser vi til et stort samfunnsansvar ved å rekruttere arbeidskraft, og vi leverer gode tall, sier jobbkonsulent Wanja Jensen, som også er hovedtillitsvalgt for Ledernes medlemmer på Galvano Kompetanse og Galvano Industri.

– Vi har et ganske bredt, høyt, og sammensatt kompetanse- og erfaringsnivå i bedriften, og det gir et godt grunnlag for å gjøre en god jobb med å nå målene i de ulike tiltakene som vi skal levere i, forteller både Jensen og hennes kolleger Marit Paulsen Breimo og Anita Olsen Sørensen som vi snakker med.

Situasjonen er nå en positiv, økonomisk utvikling etter omleggingen, og vi føler vi har veldig god dialog både med kommunen og Nav i vårt arbeid

Wanja Jensen

Utviklingen er positiv

I dag driver de med brukthandel, matsvinn, kafe og catering, som er en del av de interne arbeidsarenaene. De har også et tett samarbeid med mange eksterne arbeidsgivere når det gjelder avklaring, oppfølging og praksisplasser for jobbsøkere som har vært ute av arbeidslivet en periode av ulike årsaker.

– Galvano kompetanse har sine jobbsøkere i avklaringsprosesser i gjennomsnitt cirka fire til seks uker. Da har de gått gjennom en bred kartlegging og avklaring av ulike forhold knyttet til jobbsøkernes situasjon, helse, kompetanse, motivasjon og så videre. Noen jobbsøkere kommer seg i jobb igjen. Mens andre ganger er det forhold som må avklares nærmere før et nytt løp med nye tiltak kan komme i gang igjen, forklarer jobbkonsulent Breimo.

Galvano Kompetanse har av flere årsaker, som for eksempel krav fra oppdragsgiver Nav og av økonomiske årsaker, vært gjennom en restrukturering og omorganisering.

– Situasjonen er nå en positiv, økonomisk utvikling etter omleggingen, og vi føler vi har veldig god dialog både med kommunen og Nav i vårt arbeid, oppsummerer Jensen.

Huset i Svingen

Som ellers i landet, er det også i dette området interesse for å handle gjenvinningsprodukter som klær, møbler og servise. En liten kjøretur unna hovedkontoret kommer vi frem til en stor butikk med mange rom – stappfulle av fine møbler, lamper, klær, dekorasjoner og alle mulige ting som kan kjøpes.

Huset i Svingen er Galvano Kompetanse sin internarena for arbeidstrening, der målet er å avklare veien videre opp mot jobb eller utdanning.

– Det er en stadig økende interesse for gjenvinningsprodukter, bekrefter driftsleder Tommy Fagerhaug på Huset i Svingen.

Huset i Svingen er i startfasen av et matsvinnprosjekt, som tar imot matvarer fra de forskjellige butikkene i nærområdet. De selger matvarer som snart passerer varighetsdatoen.

– Kundene fyller en passe stor matpose med ulike varer, og vi tar 100 kroner for dette, uansett innhold og varetype, og vi ivaretar dermed et grønt skifte og tar et miljøansvar, avslutter Tommy Fagerhaug.

Publisert i Nytt fra Lederne, Troms