Søk medlemsskap

Arbeid og inkludering

May Linda Svendson Kaltveit er medlem av Lederne.

– Bygg solide nettverk!

Vi har blitt litt bedre kjent med ett av våre medlemmer. May Linda Svendson Kaltveit er veileder i fagstaben i arbeids- og inkluderingsbedriften Attende AS, og hun erfarer at solide nettverk på arbeidsplassen er en viktig del av jobbhverdagen.

Ingvild Riise er medlem i Lederne.

– Eg har ein god organisasjon som støttar meg

Lederne-medlemmet og lokalstyremedlem Ingvild Saure Riise jobber innen arbeid og inkludering, og er spesielt opptatt av å jobbe med ungdom som står utenfor skole og jobb. Vi tok en prat med henne om jobbhverdagen, ledelse og det å være organisert i Lederne.

Bli medlem av Lederne

Ikke stå alene i arbeidslivet – ha Lederne i ryggen!

Usikkerhet preger dagens jobbmarked, og mange føler seg utrygge i en tid med mange permitteringer og oppsigelser. Viktigheten av å ha en solid arbeidstakerforening i ryggen har blitt større.

Lederne: – Ingen flyreiser med Wizz Air

Ledernes sentralstyre har enstemmig vedtatt en uttalelse om at ingen flyreiser i Ledernes regi skal foregå med Wizz Air. Styret fraråder også både medlemmer og andre å benytte seg privat av selskaper med slike holdninger til spillereglene i det norske arbeidslivet som Wizz Airs toppsjef har gitt uttrykk for.

Rapportlansering: Faglig skjønn under press

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) lanserte mandag 19. oktober en rapport som en del av Medbestemmelsesbarometeret. Tittelen på rapporten er "Faglig skjønn under press - fire casestudier og en sammenfatning", der Lederne er en av fire partnere.

Regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges

Regjeringen har nå forlenget den midlertidige lovendringen som åpnet for at arbeidsgivere kan beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen der arbeidsgivere opprinnelig har ordning hvor ansatte skal meldes ut ved permittering. Den midlertidige loven er nå forlenget til og med 30. juni 2021.

Bilder av logoene til YS, LO, Unio, Akademikerne og Lederne

Andelen av yrkesaktive medlemmer øker

Andelen av fagorganiserte i Norge øker, Ledernes totale medlemstall øker og andelen av antall yrkesaktive medlemmer i Lederne øker - alt i alt bare positiv utvikling, sier forbundslederen i Lederne, Audun Ingvartsen.

Liv Såjeld By og Audun Ingvartsen smiler til kamera

Sensommerhilsen fra forbundsledelsen

Visste du dette om forsikring under permittering?

Ledernes medlemmer er spesielt opptatt av forsikring og det er helt topp, mener Ellen Lindén Døviken fra Ledernes eget forsikringskontor. Men hvordan er det med forsikring under permittering?

Hjemmekontor med møte digitalt

Fire om hjemmekontor

Lederne har medlemmer i en rekke ulike bransjer. Vi har snakket med fire medlemmer med helt forskjellig bakgrunn omkring spørsmålsstillinger rundt hjemmekontor.