Her ser du de ansatte og brukerne ved vekst- og attføringsbedriften BeiarnVekst hoppe i lufta og smile.
Arbeid og inkludering

Arbeid for alle i Beiarn!

Lederne har vært på besøk i Salten kommune, og hilst på mange hverdagshelter hos arbeids- og inkluderingsbedriften BeiarVekst. Der møtte vi flere ildsjeler, mye samhold og glede.

Tekst
Trond Jakobsen / Håkon Holo Dagestad
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Etter en vakker kjøretur fra Bodø, langs smale fjordarmer og skarpe fjell, kommer vi til en liten bedrift med et stort hjerte i Beiarn. Her drives arbeids- og inkluderingsbedriften BeiarVekst, der syv ansatte jobber med produksjon og pakking av sennep og aioli. Sennepstypene blir laget fra hemmelige oppskrifter, og med innslag av lokale råvarer.

– Dette handler om at den enkelte arbeidstaker får utnyttet sine ressurser, som igjen gir livskvalitet, mestring og bidrag til vekst i samfunnet, sier attføringskonsulent i BeiarVekst og medlem i Lederne, Silje Vold Pedersen.

Lav terskel

BeiarVekst opererer i arbeid- og inkluderingsbransjen. Her dreier det seg i all hovedsak om å få arbeidstakere tilbake i yrkeslivet ofte etter langvarige syke- og avklaringsperioder. Det gjelder også å skape varig tilpasset arbeid for andre som har vanskeligheter med å fungere godt i arbeidslivet, men som ønsker å gi sitt bidrag etter sine forutsetninger og interesser.

Utover de krav som NAV stiller, skal BeiarVekst oppfylle egne krav til verdigrunnlaget de selv har satt og som omhandler tre områder: Likeverd, ansvar, muligheter. Likeverd betyr at alle har lik verdi og behandles ut fra hver av de enkeltes forutsetninger. Med ansvar menes det å gi og få ansvar som gir vekst og utvikling. Muligheter står for det å kunne føle mestring og trygghet, vedlikehold og ervervelse av ny kunnskap, og nye vennskap. I tillegg har de definert sitt samfunnsoppdrag og etablert etiske retningslinjer.

Vi har hele tiden det viktigste fokuset, nemlig at vi jobber med folk og ikke med sennep.

Silje Vold Pedersen

Det handler om folk – ikke om sennep

BeiarVekst jobber i tett dialog med kommunen, som for øvrig deler eierskapet av bedriften med arbeids- og inkluderingsbedriften Bodø Industri. Hele grunnideen er basert på individuelle jobbopplegg, gjerne også hos flere arbeidsgivere med ulike arbeidsoppgaver, både hos BeiarVekst og hos eksterne.

Vold Pedersen mener at dette innebærer trolig et enda bredere arbeidstakerengasjement enn det som er nødvendig hos en «ordinær» arbeidsgiver, og viser til de jevnlige medarbeidersamtalene de har med medarbeiderne inkluderer fokus på hele livssituasjonen for den enkelte.

– BeiarVekst står ansvarlig for produksjon og emballering av sennepssauser, sennepssild og aioli av høy kvalitet, men vi har hele tiden det viktigste fokuset på at vi jobber med folk og ikke med sennep, sier Vold Pedersen.

(Saken fortsetter under bildegalleriet)

En for alle – alle for en

Bedriften sørger for at alle enten skal være eller bli kvalifisert for sine arbeidsoppgaver, både innenfor BeiarVeksts aktiviteter og hos andre arbeidsgivere gjennom jevnlige kompetanseløft og kurs. Arbeidsleder Marit Trones forklarer mens vi går inn i produksjonsrommet;

– I produksjonen har alle hver sine primære oppgaver, men samtidig stiller alle opp for å avhjelpe deler av produksjonen hvor ting fort kan toppe seg, særlig når vi skal produsere store mengder. Holdningen er litt sånn «en for alle, alle for en», sier Trones.

Beiarn kommune bygger sitt næringsbygg tett på BeiarnVekst

Den ene av aksjeeierne til BeiarVekst, Bodø Industri, ønsker trolig å vurdere en sammenslåing av de to bedriftene for å gi en mer effektivisert drift. Daglig leder i BeiarVekst, Øyvind Sande, ser positivt på utviklingen, men ser mulige bakdeler og;

– Fordelen med en slik løsning ville selvfølgelig kunne gi en bedre sikring av «backup» på personalsiden, siden vi kan være ganske sårbare, men på den andre siden vil man kunne miste den lokale påvirkningsmuligheten, noe som lokalpolitisk er viktig, sier Sande.

Sande ser likevel veldig frem til samarbeidet, og gleder seg til utvidelsen;

– Beiarn kommune kjøper BeiarVekst sine lokaler og bygger disse ut med nye produksjonslokaler som er tilpasset den lokale matproduksjonen. Det gamle bygget blir en integrert del av nybygget, med blant annet kantine, kontor og glutenfri bakeri, sier Sande.

BeiarVekst blir leietaker i bygget på lik linje med øvrige lokale småskala matprodusenter, og Sande poengterer at de ser for seg et fruktbart, gjensidig samarbeid med de andre næringsaktørene som kommer inn i nabobygget.

Publisert i Bransje, Finnmark, Troms