Gjenåpning av barnehager

Myndighetenes veileder for gjenåpning av barnehager og skoler må ha et innhold og en tekst som ikke åpner for større lokale tilpasninger. Det smittevernfaglige innholdet må være konsist.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Nesøya barnehage
Dato

Regjeringen åpnet før påske for at barnehager kan åpnes i perioden fra tidligst 20. april og fram til 27. april. Skolene skal åpnes for første til fjerde klassetrinn fra 27. april.

Veileder må baseres på nasjonale retningslinjer

Myndighetene jobber både med tilpasninger i barnehageloven og i opplæringsloven. Det arbeides i tillegg med en veileder med anbefalinger til barnehager og skoler om tiltak ved gjenåpning. Veilederen skal være klar senest torsdag 16. april.

Nestleder Liv Spjeld By i Lederne.

– I Lederne gjør vi oppmerksom på at det er en rekke forhold som skal hensyntas i forbindelse med gjenåpning. For våre medlemmer er det viktig at teksten i veilederen er så konsis og klar at innholdet ikke gir rom for særlige lokale tilpasninger, sier forbundets nestleder Liv Spjeld By.

Lokale tilpasninger kan for eksempel bidra til å undergrave nødvendige smittevernregler, til avvikende arbeidsforhold i de ulike kommuner, og mellom barnehager. Forståelsen og aksepten fra foreldre om de spesielle forholdene og vilkårene ved gjenåpningen kan svikte om forskjellene blir for store.

Smittevernregler blir viktige

– Praktisering av smittevernreglene må ha høy prioritet, ikke bare av hensyn til barn og foreldre, men også til de ansatte. Vi i Lederne tenker det er viktig at det blir satt av tid til informasjon for ansatte og foreldre og nødvendig spesialopplæring både til ledere og medarbeidere, sier Liv Spjeld By.

Det kan fort skje at innholdet i veilederen kan komme i konflikt med gjeldende bemanningsnorm.

– Hvis det i veilederen eksempelvis settes opp grenser på at maksimalt fem barn kan settes sammen i grupper, vil det for eksempel ikke samsvare med reglene om en ansatt pr. seks barn over 3 år. Dette kan lett føre til mangel i forhold til bemanningsnormen, påpeker Spjeld By. 

Hun sier også at endrede og reduserte åpningstider i barnehagene kan bidra til å løse dette.

Det viktigste for foreldre og barn vil trolig være at barna nå kan være i barnehagen, og at selv med kortere oppholdstid enn hele dager vil dette være en klar forbedring i forhold til «arbeidsmiljøet» hjemme.

Regjeringen har i en pressemelding 15.april opplyst om at også ansatte i barnehager og skoler (1.-4. trinn) nå er kommet på listen over personell med samfunnsviktige funksjoner, noe som innebærer at deres barn kan få plass i barnehager.

– For øvrig vil det trolig dukke opp små og store uforutsatte ting som barnehagene selv må løse best muligø. Slik vi kjenner våre medlemmer i barnehagene, er vi ikke i tvil om de finner gode løsninger, avslutter Liv Spjeld By, nestleder i Lederne.

Informasjon om og link til veileder ved gjenåpning av barnehager