Ekornes produserer smittevernutstyr

Ekornes er landskjent som møbelprodusent, men bidrar nå også med smittevernutstyr til sykehus og helseinstitusjoner.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Håvard Jangaard Strand / NRK
Dato

Sykehusinnkjøp HF utøver innkjøpstjenester for spesialisthelsetjenesten og på vegne av de regionale helseforetakene.

– Vi har nå inngått avtale om produksjon av flergangs smittevernfrakker til Helse Sør-Øst. I første omgang skal Ekornes i Sykkylven produsere 2300 frakker, sier markedskonsulent i Sykehusinnkjøp Merete Sunde til NRK Møre og Romsdal.

Helse Møre og Romsdal har testet frakkene.

– Smittevernfrakkene er behagelig å ha på og virker absolutt etter formålet, bekrefter smittevernrådgiver i Helse Møre og Romsdal, Kathrine Enebakk i samme NRK-sending.

Reduserer antall permitterte

Blant Ledernes 45 medlemmer hos Ekornes finner vi produksjonssjef Per Kjetil Våtmyr.

Produksjonssjef i Ekornes, Per Kjetil Våtmyr.

– Denne produksjonen kan være et godt bidrag til å redusere antall permitterte. Antallet for oss er over 900 på Ekornes` fabrikker i Sykkylven. Men dette vil ikke kunne gi alle arbeid på kort sikt. Vi håper det kan bli aktuelt med produksjon utover den første bestillingen, eventuelt til andre kunder rundt om i landet som har behov, sier Per Kjetil Våtmyr.

Våtmyr viser til at Ekornes hadde sin første leveranse på 150 smittevernfrakker torsdag 2. april til en annen kunde.

Større volum kan begrenses av at det kan være vanskelig å få de råvarene  som skal brukes i produksjonen. Det er fokus på å få tekstiler som er godkjent, og gjerne fra den norske vevindustrien.

– På Ekornes’ fabrikker planlegger vi denne produksjonen i tillegg til møbelproduksjonen fordi vi gledelig nok ser en økende tendens i etterspørsel og ordretilgang etter møbler, spesielt i Asia nå når markedet i Europa og USA går ned, og det er en positiv utvikling for alle oss som jobber her, avslutter Våtmyr.