God kjennskap til medlemsfordelene ga påfyll i lommeboka

Lederne-medlemmet Line Døsen tar kontakt med nyansatte på sin arbeidsplass og forteller om Ledernes medlemsfordeler. På den måten vant hun vervekonkurransen for desember, og fikk gavekort på 5000 kroner. Vi gratulerer!

Tekst
Anette Light og Ingunn Larsen
Foto
Privat
Dato

Line Døsen jobber til daglig som driftsleder i Allianceplus AS sin avdeling i Gaupne/Sogndal. 

– Hvordan gikk du fram for å verve nye medlemmer til Lederne? 

– Eg fekk to nye medarbeidarar, og snakka varmt om Lederne til dei to. Så var det enno ei av mellomledarane som var interessert, og dermed hadde eg plutseleg tre aktuelle kandidatar på min arbeidsplass, forteller vervevinneren. Det er utan tvil en fordel at fleire ansatte organiserer seg i same fagforening for saman å stå sterkere.  

– Hvordan «solgte» du inn medlemskap? Var det noe særskilt du vektla? 

– Ja, eg vektla gode ordningar på utdanning, kurstilboda, forsikring, juridisk hjelp og ferietilboda me har i Lederne. Eg tykkjer det er noko av dei beste av dei mange gode fordelar me har.  

Meldte seg inn i Lederne etter jobbskifte

Line ble selv medlem i Lederne etter at hun byttet jobb for tre år siden. Da var det naturlig å bytte forbund.  

– Eg sjekka ulike forbund, og vart anbefalt Lederne av ei kollega. Då eg hadde lese meg opp på kva det innebar, var valet lett. Lederne er eit forbund som passar meg veldig godt. Eg har fått meir utbytte av Lederne dei åra eg har vore medlem her, enn etter 15 år i det forbundet eg hadde før, sier Line.  

– Har du brukt noen av medlemsfordelene våre, og i så fall hvilke?

– Ja, det har eg. Eg har gjennomført eit veldig bra leiarutviklingsprogram i fjor haust, og det kan anbefalast! Så har eg motteke god juridisk hjelp i ein privatsak i fjor. Vidare har eg fått innvilga ferieleilegheit i Spania to år på rad, men grunna Covid har eg dessverre måtte avbestilla den. Men eg håpar på ny sjans der, smiler Line.  

Hennes beste ververåd til andre som vil vinne Ledernes vervekonkurranser, er å bruke organisasjonen aktivt, og bli kjent med medlemsfordelene og tilbudene slik at man vet hva Lederne faktisk tilbyr.  

Tips for å vinne neste vervekonkurranse

Dersom du vil lese mer om vervekampanjen som er ute nå i vinter, så er det lurt å sette seg inn i de gode medlemsfordelene som Lederne byr på. Når du har vervet et nytt medlem, så sørg for at ditt navn blir ført inn på innmeldingsskjema for å melde inn nye venner og kollegaer. Dersom du trenger gode argumenter utover de som du allerede har selv, så finner du gode vervetips her.  

Neste gang får vinneren en kaffemaskin i toppklasse. Lykke til med vervingen – samme er vi sterkere!  

Publisert i Nytt fra Lederne