– Godt å bli hørt om stimulering av aktiviteten i oljebransjen

– Vi spilte inn våre forslag om stimulering av aktiviteten i oljebransjen til diverse samfunnsaktører, vi har vært tydelige på banen, og vi er svært fornøyd med at myndighetene lytter til innspillene forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

Dato

I følge E24 går regjeringen nå med på en skattepakke for oljenæringen, som kan frigi 100 milliarder kroner. Totalt kan pakken som regjeringen nå foreslår frigi rundt 100 milliarder kroner knyttet til investeringer i 2020 og 2021, ifølge regjeringen. Tallet vil variere avhengig av hvor mye oljeselskapene investerer.

Godt å bli hørt

Lederne har med tyngde påpekt at den negative utviklingen som skjer innenfor olje- og gassnæringen som følge av koronakrisen virker sterkt underkommunisert. Lederne ønsker derfor at regjeringen så snart som mulig utarbeider konkrete tiltak knyttet til spesifikke støtteordninger for bransjen utover det som er gitt så langt.

Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Det er veldig godt å bli hørt om stimulering av aktiviteten i oljebransjen. Vi spilte inn våre forslag om stimulering av aktiviteten i oljebransjen til diverse samfunnsaktører, vi har vært tydelige på banen, og vi er svært fornøyd med at myndighetene lytter til innspillene våre, sier forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.