Kritisk for olje- og gassindustrien

- Det er nå et sterkt behov for å trykke på den virkelig store røde knappen hva gjelder situasjonen i olje- og gassindustrien, og konsekvensene for norsk økonomi dersom regjering og Storting ikke raskt kommer på banen. Situasjonen er langt mer kritisk enn hva man får inntrykk av i det offentlige ordskiftet, forteller Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen.

Tekst
Redaksjonen
Dato
Demokrati: Mann med briller ser i kameraet.
Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Dersom det ikke iverksettes raske tiltak som virker både på kort og lang sikt vil titusenvis av arbeidsplasser være i fare, samtidig som bærekraften i norsk økonomi står for fall, sier Ingvartsen, og ber regjeringen og Stortinget raskt beslutte følgende:

  • En midlertidig endring av periodisering av utgiftsføring, slik at investeringer ikke settes på vent. Dette er en utsatt skatt, ikke en skattereduksjon.
  • Ikke flytting av iskanten sørover slik enkelte partier har tatt til orde for. Dette vil være et svært uheldig signal samtidig som tusenvis av arbeidsplasser står i fare.
  • Igangsette prosjekter i andre sektorer som vil ha nytte av maritim offshorekompetanse (dette kan være innen infrastruktur, oppdrett, vindkraft mv) slik at leverandørindustrien får tilstrekkelig oppdrag til å komme seg gjennom krisen.

Sikre arbeidsplasser

Ingvartsen understreker at som arbeidstakerorganisasjon er Lederne opptatt av umiddelbare avbøtende tiltak som permitteringsregler og kontantstøtte for bedriftene.

– Det er imidlertid minst like viktig å sørge for at det finnes arbeidsplasser å gå til etter at pandemisituasjonen er over. Det viktigste enkeltområdet regjeringen og Stortinget må prioritere er å sørge for at titusenvis av arbeidsplasser i olje- og gassindustrien berges, mener han, og tilføyer at det ikke virker som politikerne har innsett alvoret i situasjonen i tilstrekkelig grad.