Audun Hinnaland som padler

Godt fremsnakk ga økt medlemsvekst

Ved å fremsnakke Lederne, og vise med handling hva medlemsfordelene er, vant Dag Audun Hinnaland sommerens gjeve vervepremie.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Privat
Dato

Hinnaland er tillitsvalgt for Lederne hos Schlumberger Norge AS i Kristiansand. Han involverer medlemmene og holder godt i de demokratiske prosessene på jobben. Medlemmene blir spurt om hva de ønsker i forhandlinger, og de blir hørt. Dette skaper lojalitet og en aktiv klubb. Bedriften jobber innen olje og gass.

Som tillitsvalgt har Dag Audun Hinnaland utfordringer med at medlemmene hans jobber offshore med forskjellige turnus, og det er umulig å møtes fysisk på samme sted. Da er det ekstra viktig å holde godt i de demokratiske prosessene, og å vise til gode resultater der medlemmenes innspill har blitt tatt med. Vi stilte Hinnaland et par spørsmål om den gode verveinnsatsen:

Hva er ditt beste vervetips?
– Jeg driver egentlig ikke med verving. Jeg fremsnakker Lederne, og viser med handling hva fordelene med å være organisert er. Kollegene mine skal selv få bruke den tiden de ønsker til å overveie fordelene med et medlemskap. Det fører til langsiktig organisering og fornøyde medlemmer. En uhøytidelig kaffeprat fungerer bedre hos oss enn hardt salg. Det er hva du gjør, og ikke nødvendigvis hva du sier, som gjør utslaget, uttaler Hinnaland.

Kan jeg melde meg inn i Lederne?
– Mange er usikre på om de er regnet som «ledere» og om de kan melde seg inn hos oss. Det er en del bedrifter som ofte bruker argumenter om at arbeidstakere ikke er ledere, og at de derfor ikke kan være organisert hos Lederne. Dette til tross for at det motsatte faktisk er tilfelle i forhold til vårt ledelsesbegrep. Jeg oppfordrer derfor de som er usikre på om de kan melde seg inn i Lederne om å spørre våre tillitsvalgte, eller kontakte Lederne sentralt og spørre der direkte, sier Hinnaland.

Hvilke medlemsfordeler «selger» hos dere?
Politikken til Lederne selger. Det at Lederne engasjerer seg i saker som er viktige for mine medlemmer offshore. Og integritet! Det å tørre å stå for noe og ta det hele veien. Vi hadde for eksempel en sak som gjaldt ansiennitet for medlemmer som var teknisk ansatt i England, men fysisk jobbet i Norge. Vi vant saken og ansienniteten ble med, noe som gikk litt utover oss i Norge, men som var rettferdig. Da fikk vi respekt, og vi ble sett på som en seriøs arbeidstakerorganisasjon. Særlig med tanke på at arbeidstakerorganisasjoner er noe ganske annet i England.

Hvilke medlemsfordeler har du selv benyttet deg av?
– Forsikringer og juridisk hjelp. Har hørt at bankavtalen med Danske Bank er veldig god, men har ikke lån selv, så det har ikke vært så aktuelt for meg.

Vi gratulerer Dag Audun Hinnaland med en flott verveinnsats, og håper han får mye glede ut av vervepremien!

Husk på Ledernes vervekonkurranse som du kan lese mer om på vår hjemmeside, og dersom du trenger noen gode råd i forhold til rekruttering så finner du det også her.