Grunnrente for havbruksnæringen?

Tekst
Redaksjon
Foto
Adobe Stock
Dato

Bør grunnrenteskatt innføres slik regjeringen har foreslått?

Lederne har utarbeidet et høringssvar som vi tror kan bidra til å sikre kvaliteten og innholdet på innføring av grunnrenteskatt, og ikke minst foreslår vi at slike prosesser ikke må forseres, og at de må gjennomføres etter gjeldende regelverk.

Lederne mener at demokratiske spilleregler og forutsigbarhet for arbeidsplasser og næringvirksomhet, må veie tyngre enn kortsiktige, politiske gevinster.

Regjeringen må forholde seg til utredningsinstruksen, inkludere forslag fra skattelovutvalget, havbruksutvalget, og ikke minst lage en rimelig overgansordning for berørte aktører.

Ledernes høringsinnspill.

Publisert i Nytt fra Lederne