Ha en arbeidstakerorganisasjon i ryggen

Tom Bjarne Christiansen har flere oppfordringer spesielt til unge arbeidstakere. Hans erfaringer kan du lese om nedenfor.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Privat / Equinor
Dato

Med 37 års erfaring fra olje- og gassbransjen gikk Tom Bjarne Christiansen over på førtidspensjon sommeren 2019. Over flere år brukte han mye energi på å få dokumentert svikt i sin egen helse på grunn av arbeidslokaler som ikke oppfylte alle HMS-kriteriene.

Kronglete vei i NAV-byråkratiet

Tom Bjarne Christiansen var ansatt som driftsingeniør i Statoil under sammenslåingen med Hydro i 2009. Av bemanningsmessige årsaker ble han tilbudt jobb som laborant på plattformen Snorre A.

Nye lokaler for laboratoriet viste seg etter hvert å ha manglende ventilasjonsinstallasjoner. Det var så ille at yrkeshygieniker tok på seg maske da hun skulle analysere forholdene. Det ble utarbeidet et forslag til konkrete utbedringer i 2015 som en av Christiansens ledere imidlertid fant liggende urørt hos en overordnet leder etter en tid.

Tom Bjarne Christiansen

– Jeg begynte etter kort tid å føle meg dårligere og fungerte dårlige fysisk, og etter hvert sovnet jeg av under pauser og i møter. Videre ble jeg tungpustet og fikk kvalme, og siden intet så ut til å bli gjort med lokalene, tok jeg kontakt med min lege, forteller Christiansen. 

Han ble så henvist til bedriftslegen, det ble tatt prøver og han ble sendt til videre utredning. I tillegg krevde bedriftslegen at tiltak i forhold til lokalene måtte gjøres umiddelbart ellers ville legen kreve stenging. Det ble gjort noen endringer, men etter Christiansens mening var ikke dette tilstrekkelig.

– Utredningen klarla at jeg var blitt påført kjemikalieskader som ga som effekt en ME-lignende tilstand, altså ren utmattelse som effekt av skadene som jo stemmer godt med ofte innsovninger. Jeg har forøvrig også fått bekreftet fra andre kolleger at de også har hatt lignende symptomer, sier Tom Bjarne Christiansen.

Etter hvert måtte han utarbeide og oversende en yrkesskademelding til NAV, som det det viste seg at de ikke kunne godta. En anke til Trygderetten førte heller ikke fram.

Hjelp fra Lederne

Hovedtillitsvalgt Per Helge Ødegård i Equinor koblet Christiansen til advokat Kjell Inge Ambjørndalen som da var hos Ledernes samarbeidspartner Norman & Co.

Ambjørndalen hjalp Christiansen med å sette opp en ny søknad til NAV fordi et ytterligere symptom på hans helsetilstand var blitt diagnostisert. Denne henvendelsen ble så godkjent hos NAV som yrkessykdom. Senere gjorde advokaten en veldig god jobb i forhold til forsikringsselskapet og erstatningen derfra.

– Hjelpen fra advokaten gjennom Lederne var meget viktig på det tidspunktet. Å skulle skrive søknader og gjøre rede for all mulig dokumentasjon og opplysninger i den første runden var tøft. Tidspunktet for dette sammenfalt med når jeg selv «lå nede», var minst ressurssterk og fysisk og psykisk utladet, erkjenner Tom Bjarne Christiansen.

Etter sammenslåingen med Hydro og ny jobb meldte han seg ut av Lederne og inn i Industri Energi (IE) for å kunne ha samme plattform som sine kolleger.

Christiansen er imidlertid glad for at han var tilbake i Lederne slik at han fikk brukt Ledernes juridiske hjelpeordning, og han fremhever Ledernes politiske uavhengighet. Det var nemlig en partipolitisk hendelse som førte han tilbake til Lederne, som han mener har en høy troverdighet offshore.

– Mine viktigste erfaringer fra yrkeslivet og helseskadene gjør at jeg anbefaler alle, spesielt unge arbeidstakere om å organisere seg i en arbeidstakerorganisasjon fordi de bryr seg. En annen anbefaling er å loggføre det du driver med i jobben, inklusiv bruk av utstyr, kjemikalier eller andre risikofaktorer, konkluderer Tom Bjarne Christiansen med.

Han oppfordrer også til å rapportere alle hendelser og mulige yrkesskader på jobben som berører fysisk eller psykisk helseskade uansett omfang.

– I en gitt situasjon i fremtiden kan denne dokumentasjonen bli viktig i en saksbehandling, sier Tom avslutningsvis, og viser til sin egen erfaring.

Tillitsvalgtarbeid

Hovedavtalens bestemmelser legger til rette for et velfungerende samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, og som er basert på gjensidig respekt for hverandres ståsted.

Heltidstillitsvalgt for Lederne i Equinor, Per Helge Ødegård.
Hovedtillitsvalgt for Lederne i Equinor, Per Helge Ødegård.

– Primæroppgaven til oss tillitsvalgte er nettopp å bry oss og å representere medlemmene i saker med forhold som gir dårligere arbeidsforhold og vilkår. Alle tillitsvalgte på heltid i Equinor, Terje Herland, Hans Fjære Øvrum, Hallstein Tonning og Geir Egil Skrunes i tillegg til meg, jobber daglig med slike saker og det er vår høyeste prioritet å hjelpe enkeltmedlemmer. Det er derfor fint å registrere at arbeidstakerorganisasjonen Lederne har mange gode resultater som i denne saken, sier Per Helge Ødegård, hovedtillitsvalgt for teknikerne i Lederne i Equinor i en kommentar til saken.