Hydro selger virksomhet i Norge

Salg av valsevirksomheten til utenlandske eiere skal ikke bety at de ansattes vilkår forringes, sier Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen.

Tekst
Redaksjonen
Dato

Lederne registrerer at Hydro velger å selge sitt forretningsområde Valsing (Rolling) til KPS Capital Partners, noe som omfatter 650 ansatte i Norge.

Området har siden 2019 vært underlagt en strategisk gjennomgang, så at konklusjonen ble som den ble er kanskje ikke overraskende.

Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Vi har respekt for Hydros vurderinger så lenge arbeidsplassene forblir i Norge, men vi ber også om respekt for kravet om at ansattes arbeidsforhold og vilkår videreføres. På samme måte som det nye selskapet forventer at produktkvaliteten skal videreføres uendret eller forbedret, forventer vi at Hydro og KPS viderefører de ansattes vilkår etter overdragelsen, sier forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

For Ledernes vedkommende dreier dette seg om rundt 60 medlemmer til sammen i Holmestrand og på Karmøy. Hydro uttaler selv at salget vil bidra til videreutvikling av dagens valsevirksomhet, og til at arbeidsplassene trygges. I pressemeldingen for øvrig fra Hydro fremheves relasjonene og rammeavtalene KPS har med de to store tyske fagforeningene IG Metall og IG BCE.

Jon Martin Bratthammer, tillitsvalgt for Lederne i Hydro.

– Vi er selvfølgelig skuffet over at eierskapet av valseverkene går ut av Norge, men vi må se framover. Vi må fokusere på at endringen i eierskap ikke bare skal være positiv for industriutviklingen og eierne men også for de ansattes vilkår i tiden framover. Vi har også en forventning om gode samarbeidsforhold med de nye eierne, sier Jon Martin Bratthammer, Lederne hovedtillitsvalgt for Lederne ved Hydro Karmøy.

Selv om hovedkontoret for forretningsområdet blir flyttet til Tyskland, vil nåværende konserndirektør, Einar Glomnes, bli administrerende direktør i det nye selskapet.

– Vi ser jo gjerne at norsk næringsliv så langt som mulig drives av norske eiere. Hvis norsk næringsliv er attraktivt, så vil utenlandske eiere og investorer selvfølgelig se hit. Hvis de har respekt for norsk lov- og avtaleverk og for inngåtte avtaler knyttet til arbeidsvilkår, så kan det gi en trygghet for videreføring og utvikling av norske arbeidsplasser. Vi vil uansett følge med i overdragelsesprosessen fra et juridisk perspektiv, avslutter Ingvartsen.