I dag åpner barnehagene igjen

Barnehageledere og -ansatte har jobbet intenst for å få både lokaliteter, rutiner og opplæring på plass siden regjeringens veiledninger kom for knappe fire dager siden.

Tekst
Trond Jakobsen
Dato

De fleste barnehagene antas å åpne i dag, men noen trenger litt mer tid for å bli klar for gjenåpning etter å ha vært stengt i en drøy måned.

Regjeringen, via Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, utarbeidet og presenterte en veileder midt i forrige uke med anbefalinger knyttet til hvordan barnehagene og de ansatte skal kunne håndtere gode smittevernsregler, samtidig som de yter det pedagogiske tilbudet som barnehagen er lovpålagt.

Stor innsats er lagt ned

Allerede torsdag og fredag forrige uke var mange barnehager i gang med å utarbeide rutiner og gjennomføre opplæring basert på veilederen.

Basert på veilederen og smittevernsregler måtte man etablere helt nye rutiner for alle prosesser som skjer i en barnehage i løpet av en vanlig dag. Det være seg fra foreldrenes levering av barn, via organisering av inne-aktiviteter, matpauser, uteaktiviteter, vask og hygiene, og gruppe-organisering fram til henting av barn.

– Jeg vil berømme alle ansatte i barnehagene, men kanskje særlig styrerne og de pedagogiske lederne som utvilsomt har gjort en veldig god jobb med å kaste seg rundt og få nye systemer, rutiner og opplæring ting på plass så raskt at de kunne åpne i dag, og dermed bidra til at samfunnet sakte kan starte veien mot en normalisering, sier Liv Spjeld By, nestleder i Lederne.

Det er utrolig mange detaljer som skal på plass for å ivareta de nye kravene. Blant annet skal man organisere det slik at det blir faste grupper av barn og voksne som skal holde sammen som den del av det å begrense smittemulighetene. Man vil bruke soneinndeling, og anbefaler at foreldre ikke skal komme inn i barnehagen.

– Noen barnehager må trolig redusere åpningstiden for å ha tilstrekkelig med personalressurser som det nå kreves større tetthet av, men i forhold til at barna fram til nå har vært hjemme hele dagen, vil vi tro at de fleste foreldre og arbeidsgivere har forståelse for litt redusert åpningstid, selv om dette burde ha vært ivaretatt fra regjeringens side, sier Liv Spjeld By.

By avslutter med å si at hun for egen del har full tillit til at ledelse og personale i barnehagene vil ivareta den nye situasjonen på en utmerket måte.