Rekrutteringssamling på Ramme gård.

Inspirerende rekrutteringssamling på Ramme gård

I vakre omgivelser på Ramme gård ved Hvidsten holdt Lederne en todagers samling for våre rekrutteringsansvarlige 27. og 28. oktober. Viktige erfaringer og nye rekrutteringstips ble delt mellom Seksjon for marked og kommunikasjon og lokalavdelingene.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Som en oppfølger til forrige rekrutteringssamling i mars, samlet Lederne de rekrutteringsansvarlige i lokalavdelingene til et hyggelig treff, der utveksling av erfaringer og nyttige vervetips ga inspirasjon til ny giv på vervefronten.

Fra sekretariatet stilte alle i Seksjon for marked og kommunikasjon; seksjonsleder Inger Kringlebotten, rådgiver for rekruttering og markedsføring Anette Light, CRM- og analyserådgiver Karina Dunvold, markedskonsulent Mari Lindløv Hammer, og journalist og innholdsprodusent Håkon Holo Dagestad. Alle holdt innlegg om relevante temaer.

Rekrutteringssamling på Ramme gård.
Den inspirerende rekrutteringssamlingen ble avholdt i klassiske omgivelser.

Det faglige innholdet bestod av siste nytt om den positive medlemsutviklingen, detaljert informasjon fra medlemsundersøkelsen, nye medlems- og kurstilbud, kommunikasjons- og rekrutteringstips, oversikt over satsninger i sosiale medier, og oppfølging fra den forrige rekrutteringssamlingen.

Erfaringsdeling og en rekrutterings-workshop var spesielt inspirerende og interessant for alle sammen, der alle deltakerne fikk høre om hverandres påfunn i deres lokalavdelinger. Utvekslingen var veldig nyttig for det fremtidige rekrutteringsarbeidet for alle avdelingene.

Oppfinnsomme løsninger

I løpet av det siste halvåret hadde avdelingene eksempelvis kommet inn i lokalaviser, fått til avtaler om, eller oppkjøp og utlodding av, billetter til konferanser, teaterforestillinger og jazzfestivaler. Fremover blir det satset på arrangementer med verving som utgangspunkt, og mer tilstedeværelse i sosiale medier. Julebord vil bli arrangert, og lavterskeltilbud på forskjellige møteplasser står også på planen fremover.

Av de mange ønskene som kom frem under workshopen var blant andre opplæring i innhenting av medlemstall, et oppsett til onboarding av nye medlemmer lokalt eller sentralt, bedre tilgang til Ledernes maler, og mye mer. Selv om ikke alle ønsker kan innfris, fikk seksjonen inn veldig mange verdifulle og kreative innspill til veien videre.

Lederne takker alle de oppmøtte for to lærerike og hyggelige dager på Ramme gård. Vi gleder oss til veien videre!

Publisert i Nytt fra Lederne