Gutt fra barnehjem fra Abrigo

Kværners funksjonærforeninger gir 50.000 kr til Abrigo for femte år på rad

Kværner leverer! For femte år på rad bevilget Kværners funksjonærforeninger utenfor LO kr. 50.000 til mødrehjemmet Abrigo i Brasil.

Dato

Det var Kjell Arne Skålevik, mangeårig tillitsvalgt for Lederne i Kværner, som foreslo støtten.

Deler av støtten til dette og andre prosjekter fra funksjonærforeningene består i at blant annet deler av styrehonoraret til ansattrepresentanter i Kværner brukes. Styret hadde anbefalt søknaden, og også i år gikk samtlige delegater inn for styrets anbefaling.

Pengene fra funksjonærforeningene i Kværner vil blant annet gå til tryggere og mer forutsigbar daglig drift, samt et økt og bedre tilbud ved mødrehjemmet.

Mange av barna på Abrigo har sett og opplevd mye vondt. Trygghet og stabilitet er derfor viktig.

Lederskap i egne liv
– Dette betyr svært mye for Abrigos unge mødre og deres barn, som har vokst opp i mer vold, dopmisbruk og mishandling enn de fleste av oss kan forestille seg, sier kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov som er prosjektleder for Abrigo i Lederne.

– Her får de unge mødrene og deres barn hjelp til å ta lederskap i egne liv, komme over traumene og starte nye liv, sier Hov. Etter over 25 års drift besøker titt og ofte barn av tidligere mødre som har vært på Abrigo mødrehjemmet.

– Det gledelige er at disse barna har fått seg utdanning, jobb og et liv utenfor volden og fattigdommen som deres unge mødre opplevde. Alt fordi deres mødre fikk en ny mulighet. Abrigo bidrar til å endre Brasil på grasrotnivå, og alle bidrag er umåtelig viktige.

– På vegne av mødrehjemmet Abrigo vil jeg gjerne si hjertelig takk nok en gang for den store gaven fra funksjonærforeningene i Kværner, avslutter Hov.

Avhengig av nordisk støtte
For å unngå å bli innblandet i korrupsjon drives mødrehjemmet uten økonomisk støtte fra brasilianske myndigheter og bedrifter. Man er derfor helt avhengig av private donasjoner, særlig fra aktører i Norge og Sverige. Én krone av den månedlige kontingenten til hvert yrkesaktive medlem av Lederne går til mødrehjemmet utenfor Rio de Janeiro. Totalt blir det ca. 154.000 kroner i året. I tillegg har flere avdelinger, bedriftsgrupper og samarbeidspartnere gitt økonomiske bidrag til mødrehjemmet.

LYST TIL Å BIDRA?

  • www.lederne.no/abrigo ligger en presentasjonsfilm og en informasjonsbrosjyre om mødrehjemmet Abrigo og mer info.
  • Gaver går uavkortet til Abrigo og kan settes inn på norsk konto 9750.06.25329. Merk gjerne innbetalingen med tilknytningen til Lederne.
  • Ved spørsmål om Abrigo, kontakt kommunikasjonsleder i Lederne, Sverre Simen Hov, på tlf. 915 95 055 eller e-post sverre@lederne.no.
  • For mer info, se www.abrigo.se.
Publisert i Avdelinger, Medlem