Lederne vant nok en gang i Høyesterett

Lederne vant sak med prinsipielle spørsmål om når en oppsigelse må ses i sammenheng med tidligere ansettelser i samme selskap. Dette er den andre Høyesterettsdommen på kort tid som har gått Ledernes vei.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Redaksjonen
Dato

Saken gjaldt sammenhengen mellom opp- og nedbemanningsprosesser, og hvilke aktsomhetskrav som må kunne stilles til arbeidsgivere i forbindelse med tidsnære ansettelses- og oppsigelsesprosesser. Foreløpig er bare domsslutningen kjent, slik at rettens nærmere begrunnelse for resultatet fortsatt ikke er kjent.

Her ser du advokat Oddvar Lindbekk.
Advokat (H) Oddvar Lindbekk.

Advokat (H) Oddvar Lindbekk fra Norman & Co, som var Ledernes prosessfullmektig i Høyesterett, mener likevel at man kan trekke noen foreløpige konklusjoner allerede nå.

– Domsslutningen må foreløpig forstås slik at Høyesterett har kommet til at arbeidsgiver i denne saken skulle sett opp- og nedbemanningsprosessene i sammenheng, og at det ikke var god nok grunn til å vurdere disse prosessene hver for seg at ansettelsene var gjennomført før oppsigelsestidspunktet.

Her ser du Ledernemedlemmet Tor Gunnar Leren (t.v.) og Stein Zander (avdelingsleder for Ledernes fagjuridiske avdeling) i Høysterett.
Ledernemedlemmet Tor Gunnar Leren (t.v.) og Stein Zander (avdelingsleder for Ledernes fagjuridiske avdeling) i Høyesterett.

Forbundsleder Audun Ingvartsen er svært fornøyd med resultatet og mener at dommen vil bidra til bedre omstillingsprosesser i fremtiden.

– At det stilles krav til arbeidsgivers aktsomhet og at man må ha et våkent blikk for tidsnære prosesser burde være en selvfølge! Det vil bidra til å unngå unødvendige og urimelige oppsigelser. Jeg håper Høyesteretts begrunnelse gir en klar og god retningslinje for dette, sier han.

Dette er andre gang på et drøyt år at Lederne er i Høyesterett med prinsipielle spørsmål som vil få betydning i mange omstillingsprosesser og oppsigelsessaker fremover. I Posten-saken fikk Lederne også medhold av rikets øverste dommere.

Advokat Oddvar Lindbekk var prosessfullmektig i den saken også, og ser en klar sammenheng mellom sakene. Posten-dommen stilte krav til arbeidsgiver om å se ansettelser og oppsigelser i sammenheng, og la et grunnlag som Linjebygg-saken kunne bygge videre på.

Her ser du Ledernes forbundsleder - Audun Ingvartsen.
Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Et samlet produkt av dommene kan trolig bli at der det er nærliggende mulighet for at det vil komme oppsigelser må arbeidsgiver se dette i sammenheng med eventuelle ansettelser. Dette blant annet for å ta vare på de mulighetene man har til å tilby arbeidstaker annet passende arbeid.

Forbundsleder Audun Ingvartsen ser frem til å få den endelige begrunnelsen.

– Nå blir det spennende å få Høyesteretts nærmere begrunnelse og se hvilke retningslinjer Lederne har vært med på å skape, poengterer han.