Ledernes kongress 2017: – Vi bygger gode ledere

Organisasjonen Ledernes øverste tillitsvalgte for de 17.000 medlemmene var fredag 17. november samlet til Ledernes kongress på Lillestrøm. Her ble det blant gitt tilslutning til den omfattende strategiprosessen, og avdeling Kristiansand fikk Carl Jensenprisen som årets avdeling.

Tekst
Sverre Simen Hov
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Kongressen ble avholdt dagen etter Ledernes årskonferanse som samlet og inspirerte 350 deltakere om fremtidens lederskap, og den ble åpnet av forbundsleder Audun Ingvartsen.

– I denne salen er det mange mennesker med én fellesnevner: Et glødende engasjement for Lederne som organisasjon og et sterkt fokus på å yte støtte i rollen de fleste av oss befinner oss i – nemlig i posisjoner mellom ulike interesser og som krever god balansekunst. Sammen vil vi finne gode løsninger, sa Ingvartsen i sin åpningstale.

Regnskap og budsjett ble presentert og godkjent, årsrapport for 2016 ble godkjent, og kontingenten for 2018 og endringer av vedtektene og fagligpolitisk program ble diskutert og vedtatt. Under kongressmiddagen ble Carl Jensen-prisen delt ut til Ledernes avd. Kristiansand.

Enighet om strategiprosessen
Strategiprosessen ble presentert av strategisk leder Henriette Grønn. Den ble debattert og fikk oppslutning av kongressen. I sin kjerne omfatter forslaget en ny og fremtidsrettet definisjon av hva ledelse er som skal favne alle eksisterende medlemsgrupper – ledere, teknikere, merkantilt ansatte, rådgivere, konsulenter og alle andre. Kongressen fikk presentert resultatene av workshops, intervjuer og innspill fra alle regioner, ansatte, styremedlemmer, Unge Lederne, eldre medlemmer og ikke minst en omfattende medlemsundersøkelse med flere tusen SMS-svar.

Dette bygger opp under at organisasjonen i 2018 skal snu hver stein for å rigge organisasjonen for fremtiden basert på en mye tydeligere identitet. I løpet av 2019 skal store deler av endringene være gjennomført.

Dette er strategien!
I sin kjerne definerer den et nytt ledelsesbegrep som omfatter alle medlemsgrupper:

”Ledelse handler om noe vi gjør – ikke bare om den tradisjonelle begrensningen til personalansvar og titler.

Ledere tar ansvar og er oppriktig interessert i menneskene rundt seg. De skaper resultater ved å spille andre gode. De lytter, lærer og deler. De er beslutningsdyktige, tydelige og ærlige. De motiverer til innsats for felles mål. Gode ledere er rollemodeller for andre.”

Deretter definerer den organisasjonens verdier:

Tydelig – Inkluderende – Troverdig

Organisasjonen Ledernes nye verdier

Misjonen: ”Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.”

Visjonen: ”Vi bygger gode ledere”.

Ledernes nye strategiske historie – hvem er vi?
”Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv. I mer enn 100 år har Lederne støttet medlemmene våre når de trenger det. Det skal vi fortsette med.

Vår visjon er å bygge gode ledere.

Synet på ledelse endrer seg i takt med endringene i arbeidslivet. Ledelse handler om noe vi gjør – ikke bare om den tradisjonelle begrensningen til personalansvar og titler.

Gode ledere tar ansvar og er oppriktig interessert i menneskene rundt seg. De skaper resultater ved å spille andre gode. De lytter, lærer og deler. De er beslutningsdyktige, tydelige og ærlige. De motiverer til innsats for felles mål. Gode ledere er rollemodeller for andre.

God ledelse skaper verdier for Norge og trivsel på små og store arbeidsplasser. Med gode ledere får vi færre konflikter. Gode ledere bygger et bedre samfunn.

Lederne tilbyr lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Lederne skal bygge bro og fremme lederes interesser i arbeidslivet. Sammen skal vi bidra til mangfold og skape rammer for god ledelse.

Vi skal være tydelige, inkluderende og troverdige – egenskaper vi ønsker av ledere på arbeidsplassen.

Lederne – vi bygger gode ledere.”

Publisert i Avdelinger, Olje og gass